Gymnázium Třeboň

Svatováclavské exkurze 2020 - Terezín

I přes stávající peripetie se v úterý 29. září 2020 uskutečnila v rámci svatováclavských výjezdů rovněž exkurze do Terezína. Její účastníci měli možnost pod vedením místních průvodců prohlédnout si jak někdejší ghetto s řadou zajímavých objektů (muzeum ghetta, tajnou modlitebnu, kolumbárium, expozici v Magdeburských kasárnách a v neposlední řadě i krematorium), tak i bývalé vězení v Malé pevnosti. Pobyt na tomto místě, jež je spojeno s krutými událostmi druhé světové války, na mnohé velmi silně zapůsobil a přiměl k zamyšlení. Akce se uskutečnila s podporou Terezínské iniciativy, jež stejně jako při minulé exkurzi přislíbila uhradit náklady za dopravu.

Text Václav Pražák, foto Jarmila Ďoubalová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout