Gymnázium Třeboň

Svatováclavské exkurze - Třeboň netradičně

 Ačkoli jsme letošní „třeboňskou“ trasu svatováclavských exkurzí plánovali z velké části jako pěší, museli jsme s ohledem na nepřízeň počasí nakonec své plány operativně pozměnit. Takže z původního záměru zbyla nakonec jen návštěva třeboňského zámku, kde jsme si díky laskavosti pana kastelána Víta Pávka mohli prohlédnout nejen to nejzajímavější z obou prohlídkových tras, ale dokonce jsme mohli navštívit i konírnu i podzemí.

Dalším plánovaným bodem programu byla ještě návštěva radniční věže. Celý zbytek dne pak už proběhl poněkud improvizovaně, ale rozhodně ne nezajímavě. Díky pohotovosti a kontaktům jedné z našich kolegyň se podařilo téměř z minuty na minutu dohodnout postupně návštěvu Domu přírody, muzea a kostela sv. Jiljí a Panny Marie Královny. Ve všech těchto objektech se nám dostalo nejen vlídného přijetí, o to vzácnějšího, že s námi nebylo předem počítáno, ale i velmi poutavého výkladu. Studenti se tak dozvěděli o Třeboni mnoho zajímavých informací nejen z hlediska její historie ale i z hlediska vývoje zdejší krajiny a jejího utváření člověkem.

Velmi proto děkujeme za vstřícnost a skvělý výklad zaměstnancům Domu přírody, panu kostelníkovi a PhDr. Jiřině Psíkové.

Zapsala: M. Tomanová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout