Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Distanční výuka od 14. 10. 2020 pro všechny

S ohledem na epidemiologickou situaci rozhodla dne 12. října 2020 na svém mimořádném zasedání vláda ČR o dalších významných opatřeních týkajících se omezení provozu škol, které v rámci nouzového stavu nastanou od středy 14. října 2020:

  • vyšší gymnázium pokračuje v povinném distančním studiu, přídává se k němu i gymnázium nižší
  • od 26. - 30. 10. 2020 - volno pro všechny žáky (2 dny "covidové prázdniny), 1 den státní svátek, 2 dny podzimní prázdniny)

Distanční výuka bude probíhat dle Dodatku č. 2 ke Školnímu řádu, s jejími zásadami se můžete seznámit v příloze. Prosíme rodiče, aby i nadále případnou nepřítomnost žáků ve výuce omlouvali třídním učitelům, kteří povedou evidenci docházky dle platného Školního řadu. Připomínáme, že všichni učitelé mají na svých webových profilech zveřejněna kritéria hodnocení a žáci mohou být klasifikováni.

Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd ve školní jídelně, prosíme ale všechny, aby i přesto minimalizovali své sociální kontakty a respektovali hygienická opatření provozovatele školní jídelny (rozestupy 1,5 m, v jídelně nesmí být více osob, než je míst k sezení ad.).

Všichni učitelé jsme připraveni vést kvalitní distanční výuku v systému MS Teams přesně tak, jak jsme ji vedli v průběhu minulého školního roku, přesně tak, jak jsme ji všem žákům několikrat během uplynulých týdnů zopakovali i v průběhu prezenční výuky. Otevřely se některé další možnosti jejího využívání, žáci se mají na co těšit a kde pracovat. Určitě i tyto zátěžové zkoušky zvládneme a proces dalšího kvalitního vzdělávání našich žáků nebude vážněji narušen.

I nadále nabízíme žákům možnost výpůjčky PC techniky - kontaktujte v takovém případě RNDr. I. Kubínovou

Přeji všem našim žákům i jejich rodinám co nejméně zdravotních i jakýchkoliv jiných komplikací,

děkuji rodičům za podporu, toleranci a spolupráci,

s úctou

Anna Kohoutová

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Schůzka rodičů pro 1.4

19. října 2021 od 16:30 v učebně biologie v přízemí informativní schůzka rodičů s vedením školy a učiteli

Podzimní prázdniny

27. a 29. 10. podzimní prázdniny, 28. 10. státní svátek

Moderní společenské hry 19. 10.

Od 13.15 hodin, učebna dějepisu.

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň