Gymnázium Třeboň

47. ročník Olympiády v českém jazyce

47. ročník Olympiády v českém jazyce
V prosinci 2020 proběhlo na našem třeboňském gymnáziu školní kolo olympiády v českém jazyce, v němž žáci první kategorie řešili úkoly věnované frazeologii, víceznačnosti, slovotvorbě a problematice funkčních stylů. Obdobné úkoly řešili studenti i ve druhé kategorii. Žákům byly zadány též slohové práce, a to na téma V mé knihovničce nesmí chybět…(slohový útvar byl volný, téma zpracovali formou prózy – 1. kategorie) a Kniha, kterou jednou napíšu (2. kategorie).
Celkem se do soutěže zapojilo 44 studentů. 1. kategorii zastupovali terciáni a kvartáni, 14 žáků. Vítězkou se stala Lenka Prokešová z kvarty, druhé místo obdržela terciánka Linda Kubaštová. 2. kategorii zastupovaly tyto třídy: kvinta, sexta, septima, 3. a 4. ročník. Celkem 30 žáků. Nejvyšší počet bodů (47 z 50) obdržela septimánka Markéta Novotná, stříbro získala studentka 4. ročníku Alžběta Dobešová se 42 body.
Čtyři jmenovaní studenti budou naši školu reprezentovat v okresním kole, které se uskuteční na konci ledna 2021. Konkrétní datum a formu organizátoři upřesní.
Všem soutěžícím děkuji za účast a vítězům držme všichni palce.

Text: Mgr. Jana Havlová
Zapsala: 10. 12. 2020
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout