Gymnázium Třeboň

Tandemová spolupráce učitelů ČJL v IV. a 4. r.

Češtináři Ivana Malechová a Petr Kopeček spolupracovali na přípravě náplně 12 vyučovacích hodin se žáky dvou vybraných tříd. Každou vyučovací hodinu si připravovali žáci třídy ve skupinách, společně vytvářeli program včetně všech prezentací, zážitkových aktivit, práce s vybranými literárními texty, vymýšleli otázky k rozboru textů a jejich interpretaci, každá hodina byla zakončena nějakou originální aktivitou shrnující prezentované učivo. S připraveným programem poté žáci vystoupili před druhou třídu za přítomnosti a podpůrného vedení obou pedagogů, po ukončení každé hodiny proběhla v obou třídách zpětná vazba a hodnocení.
Obsahem jednotlivých hodin byly různé umělecké směry v širším pojetí (naturalismus, symbolismus, impresionismus, dekadence a civilismus), další hodiny se zaměřily na osobnost Jana Wericha a jeho soubor pohádek Fimfárum.
Velkým přínosem pro obě strany byla forma kooperativního učení. Žáci si měli možnost znovu projít a zopakovat učivo, se kterým se setkali již dříve při výuce, zprostředkovat ho žákům druhé třídy a mj. si takto rozvíjet i vlastní organizační a řečnické dovednosti.
Velmi si vážíme poctivého přístupu žáků obou tříd a děkujeme za pečlivou přípravu i příjemnou atmosféru po celou dobu tandemové spolupráce.

Text a foto: Petr Kopeček, 14. 12. 2020

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout