Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Prezenční výuka všech žáků od pondělí 24. 5. 2021

V pondělí 24. května 2021 nastoupili k prezenční výuce všichni žáci školy. Ve dnech 24. - 26. 5. píšou zároveň naši maturanti didaktické testy společné části maturitních zkoušek.

Všichni žáci nastupují k prezenční výuce pod podmínkou negativního každotýdenního testování (vždy v pondělí) a nulových příznaků nemoci COVID-19 (viz příloha Kontrolní seznam příznaků COVID-19) - seznamte se s informacemi ohledně testování a všech výjimek v příloze Testování žáků ve školách, výjimky.

Žáky budeme testovat, popř. kontrolovat příslušné doklady jednou týdně vždy v pondělí od 7:35. Prosíme všechny žáky, aby se maximálně snažili přijít na testování včas tak, aby mohla začít výuka ve standardní čas 7:55. Počítáme s tím, že obzvláště dojíždějící žáci mohou přijet později, ti se budou testovat zvlášť na poslední chvíli v areálu výtvarné výchovy v přízemí a do učebny přijdou již otestovaní. Testování proběhne za dodržování všech nutných hygienických opatření pod dohledem učitele (ne za jejich asistence). Učitelé budou připraveni žákům vysvětlit způsob testování a společně s nimi vyčkají na výsledek - v případě pozitivního testu se žáci vrátí domů a neprodleně se objednají na PCR test. 

V případě, že žák prodělal onemocnění COVID-19 a od této doby neuplynulo 180 dní, může být testování ušetřen v případě, že přinese vyplněné a zák. zástupcem podepsané čestné prohlášení (viz příloha) a současně bude třídnímu učiteli přeposlána potvrzovací sms (včetně jména žaka) o pozitivním testování. Samozřejmě budeme přijímat i potvrzení od lékaře nebo lékařskou zprávu.

Testovat se u nás nemusí žák, který předloží doklad o negativním výsledku PCR nebo antigenního testu provedeného na odběrovém místě, který není starší než 48 hodin.

Budeme povolovat a respektovat, pokud si žák přinese jiný certifikovaný test (viz seznam v příloze) a na místě si jej sám provede.

Používat budeme testy SEJOY (SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Casette), videonávod zdeTesty jsou neinvazivní, zcela bezbolestné a na používání velmi jednoduché. Ve výjimečných případech (většinou testování v nestandardních časech - testy LEPU covid test).

Šatny budou pro žáky poslední květnový týden otevřené, přezouvat se budou. Žáci do 15 let se budou ve třídách i společných prostorách chránit rouškou, žáci nad 15 let a učitelé respirátorem.

Všichni si uvědomujeme důležitost adaptačního období a připravujeme se na postupný návrat žáků do lavic k běžné prezenční výuce. Uděláme maximum pro to, abychom žákům vytvořili bezpečný a klidný návrat, minimalizovali stresové situace a pomohli jim přirozeně vplout do nového způsobu vyučování. V prvním týdnu po nástupu z distanční výuky nebudou žáci ústně ani písemně zkoušení, pokud bude probíhat jakékoliv testování, bude to za účelem praktického získání zpětné vazby a reflexe na distanční výuku. Jsme si vědomi toho, že ne pro všechny bude návrat jednoduchý a jsme připraveni každému, kdo o to projeví zájem, podat pomocnou ruku. Prosím, abychom spolu co nejvíce komunikovali, byli k sobě otevření a důvěřovali si - týká se to rodičů, žáků i učitelů. Společně to určitě zvládneme.

Výuka tělocviku bude probíhat standardně, pokud to bude jen trochu možné, tak venku, převlékat se žáci smí. Hudební výchova bude zatím bez zpěvu.

Anna Kohoutová

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Burza učebnic 2021

Burza učebnic v pondělí 28.6. 2021 od 8:00 do 10:00 v přízemí školy.

>> více

Schůzka rodičů a žáků budoucí primy

V pondělí 28. června 2021 od 15:30

Schůzka rodičů a žáků budoucího 1. ročníku

V pátek 25. června 2021 od 15:30

Sportovní den

Sportovní turnaj pro všechny žáky školy

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň