Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Přijímací řízení 2021

Termíny jednotných přijímacích zkoušek (JPZ):

3. a 4. května 2021 pro čtyřleté gymnázium

5. a 6. května 2021 pro osmileté gymnázium

JPZ bude složena ze dvou částí

  • od  8:30 do 10:15 hodin zkouška z matematiky
  • od 10:55 do 12:25 hodin zkouška z českého jazyka

Všichni uchazeči dostali písemnou pozvánku k JPZ s přesným termínem a všemi podrobnostmi včetně šablony na potvrzení o negativním testu na COVID19 (rovněž viz příloha pod tímto textem), které vystaví základní škola žáka. Ta může jako potvrzení o negativním testu využít i doklad ze školního programu Bakaláři s názvem Potvrzení o negativním výsledku antigenního testu - Preventivní testování ve školách. Základní škola je povinna toto testování provést.  Doklad o negativním testu může žák nahradit - viz příloha Testování před přijímacími zkouškami.

V příloze č. 1 odeslané pozvánky (Pozvánka CERMAT) naleznete číslo učebny, další organizační pokyny a více informací o průběhu, podobě a rozsahu JPZ. Zde je také uvedeno identifikační číslo každého uchazeče. Pod tímto číslem budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení, proto si jej dobře uschovejte. V případě nepřijetí obdrží uchazeč rozhodnutí v písemné formě. Kritéria hodnocení přijímacího řízení jste obdrželi rovněž jako přílohu pozvánky, naleznete je i zde pod textem a jsou vyvěšena ve vývěsní skříňce před budovou našeho gymnázia.

Uchazeči do studijního oboru 79-41-K/41 (čtyřleté), kteří podali jednu přihlášku na školu, která koná JPZ (jako naše G) a druhou přihlášku na školu, která tuto zkoušku nekoná, obdrží od naší školy pozvánku n 2 termíny konání JPZ. Mají možnost konat zkoušku v obou termínech. Zda této možnosti využijí či nikoliv, je pouze na nich.

Uchazeči bude umožněna přítomnost, pokud nemá příznaky onemocnění COVID-19 a doloží před JPZ doklad o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru nebo viru SARS-CoV-2, popř. jej nahradí jiným dokladem, viz příloha č. 3 odeslané pozvánky, popř. příloha pod textem s názvem Testování před příjímacími zkouškami a Potvrzení o testování.

V průběhu JPZ budeme respektovat pokyny MŠMT o ochraně zdraví.  Prosíme o dodržování všech pokynů – mj.: dodržování rozestupů před budovou, průběžný příchod žáků do budovy, povinnost zakrytí úst a nosu respirátorem před budovou a ve všech společných prostorách. Do budovy bude umožněn vstup pouze uchazečům, nikoliv doprovázejícím osobám. O přestávce mezi zkouškami budou moci uchazeči využít prostor na chodbách a před budovou školy.

Uchazeč s sebou k JPZ přinese:

1) doklad o negativním výsledku testu na přítomnost antigenu viru nebo viru SARS-CoV-2 (uchazeči bude tento doklad ponechán, vybírat je NEBUDEME) - pro čtyřleté ne starší než 27. 4. 2021, pro osmileté ne starší než 29. 4. 2021 

2) pozvánku našeho gymnázia, kterou obdržel poštou

3) vlastní psací a rýsovací potřeby (matematické tabulky, mobilní telefony, kalkulačky a další pomůcky není možné při přijímací zkoušce používat)

4) ochranu dýchacích cest - dle aktuálního opatření ze dne 28. 4. 2021 stačí rouška

Náhradní termíny JPZ jsou stanoveny na 2. a 3. června 2021. Náhradní termín je určen pouze pro uchazeče, kteří nepředložili doklad o negativním výsledku testu, popř. se z jiných vážných důvodů nemohli dostavit k JPZ v řádném termínu a svoji neúčast řádně omluvili ředitelce školy do 3 dnů po termínu stanoveném pro přijímací zkoušku (§ 60c, odst. 3, zákona č. 561/2004 Sb.). K náhradnímu termínu obdrží uchazeči novou pozvánku.

20. května 2021 budou mít od 10:00 do 14:00 hodin dle § 38 Správního řádu č. 500/2004 Sb. zákonní zástupci uchazečů možnost nahlédnout do spisu za účelem seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí. V tento den ještě nebude možné seznamovat se s výsledkem přijímacího řízení.

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn dva dny poté, co obdržíme výsledky od CERMAT - pravděpodobně 21. května 2021 v 8:00 hodin na webových stránkách školy a ve vývěsní skříňce před budovou gymnázia. Předpokládaný počet přijímaných uchazečů pro výše uvedený studijní obor je 30.

Veškerá další platná dokumentace s podrobnostmi v přílohách.

Seznamte se se specifikací požadavků k jednotné přijímací zkoušce z českého jazyka a literatury a matematiky zde.

Anna Kohoutová, ředitelka školy

 

POÚTSTČTSONE
                                          

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň