Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Maturitní kalendář

K 30. dubnu 2021 se žáci maturitních ročníků přihlásili k nepovinným/dobrovolným maturitním zkouškám, na základě tohoto vznikne přesný harmonogram ústních maturitních zkoušek.

Řádné termíny konání didaktických testů:

pondělí 24. května 2021 matematika anglický jazyk
úterý     25. května 2021 český jazyk a literatura  
středa   26. května 2021  matematika rozšířující francouzský jazyk, španělský jazyk

Všichni žáci budou maturovat pod podmínkou negativního testování a nulových příznaků nemoci COVID 19 - testování pro maturanty proběhne v pátek 21. 5. 2021 od 14:00 do 15:00 v přízemí školy. Pro všechny platí výjimky MZdr.

V platnosti zůstává prodloužení času na konání didaktických testů - český jazyk a literatura (85 minut), cizí jazyk (110 minut, z toho 40 minut poslechová část a 70 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti), matematika (135 minut)

Výsledky testů zveřejní CZVV ředitelům škol nejpozději 7. června 2021. Nejpozději následující den oznámí výsledky ředitelka školy žákům.

Mimořádný termín didaktických testů - 7., 8. a 9. července 2021; didaktické testy v mimořádném termínu se budou konat na spádových školách, které určí CZVV ve spolupráci s krajskými úřady; mimořádný termín je připraven jako termín opravný i náhradní

(počet opravných termínů aktuálně navýšen na 3, viz příloha)

Maturitní kalendář -  přesné časové schéma řádného i mimořádného termínu společné části MZ naleznete zde.

Řádný termín konání profilových ústních MZ - 1. - 4. června 2021

Mimořádný termin konání profilových ústních MZ - je na rozhodnutí předsedny maturitní komise, aby povolil a umožnil v součinnosti s ředitelkou školy a maturitní komisí stanovit náhradní termín (ve stejném zkušebním období). Opravný termín bude teprve stanoven (září 2021).

Pravidla pro přihlášování k mimořádnému náhradnímu termínu z důvodu onemocnění Covid 19 nebo z důvodu nařízení karantény spojené s tímto onemocněním - 

1. žák je řádně přihlášen k MZ v jarním zkušebním období 2021

2. žák podá přihlášku k mimořádnému termínu konání MZ ředitelce školy současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání této zkoušky .

----------------

Kritéria hodnocení zkoušek společné části MZ 2021 zde.

Kritéria hodnocení profilových zkoušek zde.

----------------

Předpokládaný termín předávání maturitních vysvědčení - čtvrtek 10. června 2021 - 4. ročník od 17:30, oktáva od 19:00 na malém zámeckém nádvoří v Třeboni

Přeji všem maturantům dostatek sil a soustředění do finále jejich studia na našem gymnáziu,

Anna Kohoutová 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Adopce na dálku - 1. on-line semináře

Ve dnech 12. 5. a 13. 5. 2021 probíhají on-line semináře o adopci na dálku z Centra Narovinu pro třídy primu, sekundu a 1. ročník.

Prezenční výuka pro primu a sekundu

V týdnu od 17. května 2021 se prezenční výuky zúčastní prima a sekunda. Ostatní ročníky pokračují ve výuce distanční.

>> více

Didaktické testy MZ 24. - 26. 5. 2021

Termíny didaktických testů pro maturitní ročníky

>> více

Ředitelské volno 1.- 3. 6. 2021

Na základě §24, odst. 2 ŠZ budou žáci z důvodu nutnosti zajištění hladkého průběhu ústní části maturitních zkoušek čerpat v uvedených dnech ředitelské volno.

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň