Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Maturitní kalendář

K 30. dubnu 2021 se žáci maturitních ročníků přihlásili k nepovinným/dobrovolným maturitním zkouškám, na základě tohoto vznikne přesný harmonogram ústních maturitních zkoušek.

Řádné termíny konání didaktických testů:

pondělí 24. května 2021 matematika anglický jazyk
úterý     25. května 2021 český jazyk a literatura  
středa   26. května 2021  matematika rozšířující francouzský jazyk, španělský jazyk

Maturitní kalendář -  přesné časové schéma řádného i mimořádného termínu společné části MZ naleznete zde.

Všichni žáci budou maturovat pod podmínkou negativního testování a nulových příznaků nemoci COVID 19 - testování pro maturanty proběhne v pátek 21. 5. 2021, resp. v pátek 28. 5.. 2021 od 14:00 do 15:00 v přízemí školy. Pro všechny platí výjimky MZdr. Test nesmí být při konání MZ starší 7 dnů, budeme přijímat potvrzení o negativním testu i z jiných certifikovaných pracovišť.

V platnosti zůstává prodloužení času na konání didaktických testů - český jazyk a literatura (85 minut), cizí jazyk (110 minut, z toho 40 minut poslechová část a 70 minut část ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti), matematika (135 minut)

Výsledky testů zveřejní CZVV ředitelům škol nejpozději 7. června 2021. Nejpozději následující den oznámí výsledky ředitelka školy žákům.

Mimořádný termín didaktických testů - 7., 8. a 9. července 2021; didaktické testy v mimořádném termínu se budou konat na spádových školách, které určí CZVV ve spolupráci s krajskými úřady; mimořádný termín je připraven jako termín opravný i náhradní

(počet opravných termínů aktuálně navýšen na 3, viz příloha)

Řádný termín konání profilových ústních MZ - 1. - 4. června 2021

Mimořádný termin konání profilových ústních MZ - je na rozhodnutí předsedny maturitní komise, aby povolil a umožnil v součinnosti s ředitelkou školy a maturitní komisí stanovit náhradní termín (ve stejném zkušebním období). Opravný termín bude teprve stanoven (září 2021).

Pravidla pro přihlášování k mimořádnému náhradnímu termínu z důvodu onemocnění Covid 19 nebo z důvodu nařízení karantény spojené s tímto onemocněním - 

1. žák je řádně přihlášen k MZ v jarním zkušebním období 2021

2. žák podá přihlášku k mimořádnému termínu konání MZ ředitelce školy současně s omluvou do 3 pracovních dnů od konání této zkoušky .

----------------

Kritéria hodnocení zkoušek společné části MZ 2021 zde.

Kritéria hodnocení profilových zkoušek zde.

----------------

Předpokládaný termín předávání maturitních vysvědčení - čtvrtek 10. června 2021 - 4. ročník od 17:30, oktáva od 19:00 na malém zámeckém nádvoří v Třeboni

Přeji všem maturantům dostatek sil a soustředění do finále jejich studia na našem gymnáziu,

Anna Kohoutová 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Schůzka rodičů pro 1.4

19. října 2021 od 16:30 v učebně biologie v přízemí informativní schůzka rodičů s vedením školy a učiteli

Podzimní prázdniny

27. a 29. 10. podzimní prázdniny, 28. 10. státní svátek

Moderní společenské hry 19. 10.

Od 13.15 hodin, učebna dějepisu.

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň