Virtuální prohlídka

Virtuální prohlídka

 Profily učitelů

 Naši sponzoři

 Kontakt

NÁZEV ŠKOLY:
GYMNÁZIUM, TŘEBOŇ,
NA SADECH 308

Adresa školy:
Na Sadech 308, 379 26 Třeboň

Sekretariát:384 722 612
Ředitelna:384 722 315
Email:gymnaz@gymtrebon.cz

Zřizovatel: Jihočeský kraj,
U Zimního stadionu 1952/2,
370 76 České Budějovice

Ochranná opatření před JPZ

Prosíme všechny zákonné zástupce uchazečů o vzdělání na našem gymnáziu a zároveň účastníků jednotné přijímací zkoušky, aby si pečlivě přečetli dokumenty v příloze. Jedná se o text Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, ve kterém se přesně popisují podmínky pro umožnění osobní přítomnosti žáků u JPZ, a text Opatření obecné povahy k přijímacímu řízení, které k tomuto vydává MŠMT.

Pozor! - k JPZ bude připuštěn jen ten, kdo doloží negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl žák sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním JPZ, nebo předloží doklad o prodělaném onemocnění COVID-19, pokud od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, nebo doklad o negativním výsledku příslušného testu (viz příloha MO), který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo doklad o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19. Podrobnosti o tomto v přílohách.

Vydáno v Praze dne 6. dubna 2021

Anna Kohoutová

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Prožitkový kurz pro sextu

6. až 8. 10. 2021 - Vávrovka (LKo, LDo)

Svatováclavské exkurze

Celoškolní vlastivědné poznávání

>> více

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň