Gymnázium Třeboň

Zlaté pásmo pro sextána Jakuba Hlouška

V březnu 2021 vyhlásila Katedra sociální a kulturní antropologie FF Univerzity Pardubice 4. ročník soutěže Člověk a společnost . V letošním roce psali studenti esej na téma Společnost v době covidové či post - covidové. Velký úspěch zaznamenal sextán Jakub Hloušek, který ve zlatém pásmu získal 1. místo s prací, kterou nazval Člověk a společnost v době teplákové. Toto ocenění pro Jakuba znamená možnost přijetí ke studiu na tuto fakultu bez přijímacího řízení. Ve stříbrném pásmu obsadila sextánka Sofie Vondrková 6. místo. Práci nazvala Doba covidová a její působení na člověka.

Oběma studentům blahopřeji a děkuji za vzornou reprezentaci našeho třeboňského gymnázia.

 

Text: Mgr. Jana Havlová

5. 5. 2021

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout