Gymnázium Třeboň

Týden výuky s rodilým mluvčím

V týdnu od 4. do 8. října 2021 přivítáme na gymnáziu německého lektora. Klaus Bemmann se u nás již v minulosti podílel na výuce v některých třídách, a to při distančních hodinách. Tentokrát bude v tandemu s vyučujícími osobně působit ve všech třídách kromě maturitních ročníků. Lekce budou zaměřeny na konverzaci a výslovnost. Věříme, že studentům hodiny přinesou nejenom oživení výuky, ale i nové komunikační situace.

„Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig das Erlernen einer neuen Sprache ist und welche Wege hierbei zum Erfolg führen. Es motiviert mich, anderen Menschen mein Wissen weiterzugeben und sie bei ihrer Entwicklung zu unterstützen. Als Muttersprachler kann ich Studierenden nicht nur die Regeln der deutschen Grammatik vermitteln, sondern ihnen auch bei der Erweiterung des Wortschatzes helfen und sie bei der Optimierung der richtigen Aussprache unterstützen. Durch meine langjährige Berufspraxis verfüge ich über umfangreiche Erfahrungen in der praktischen Anwendung der deutschen Sprache in Wort und Schrift.
Ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit am Gymnasium!“ (Klaus Bemmann)

„Z vlastní zkušenosti vím, jak důležité je učit se nový jazyk a které cesty vedou k úspěchu. Předávám své znalosti dalším lidem a podporuji je v jejich rozvoji. Jako rodilý mluvčí mohu studenty nejen naučit pravidla německé gramatiky, ale také jim pomoci rozšířit slovní zásobu a podpořit je v nácviku správné výslovnosti. Díky své dlouholeté profesní praxi mám rozsáhlé zkušenosti s praktickým používáním německého jazyka, a to jak v psané, tak v mluvené podobě.
Těším se na naši spolupráci na gymnáziu!“
 (Klaus Bemmann)

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S Klausem Bemmannem se můžete blíže seznámit i na následujícím videu zaměřeném na specifika německé výslovnosti:


 
 
Jarmila Ďoubalová, 24. 9. 2021
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout