Gymnázium Třeboň

Společenskovědní semináře s odborníkem

V průběhu tohoto školního roku se ve vyšších ročnících (3, VII.,4. a VIII.) uskuteční 10 tandemových společenskovědních seminářů s Mgr. Jiřím Šestákem, Ph.D.

Mgr. Jiří Šesták, Ph.D., politik, pedagog a herec, je bývalým ředitelem Jihočeského divadla v Českých Budějovicích, senátorem PČR v letech 2012-2018, v současné době pedagogem na gymnáziu, hercem Vinohradského divadla v Praze a stále aktivním členem komunální politiky. www.pametnaroda.cz/cs/sestak-jiri-1956

Semináře se věnují aktuálnímu společenskému dění, tematicky se zaměřují na vývoj demokracie, parlamentní systémy, vliv médií a propagandy na společnost nebo politický vývoj v nestabilních zemích.

Rozpis seminářů v 1. pololetí šk. roku  2021/22:

  1. Prameny demokracie - 14. 10. 2021 (SZV 4. a VIII.)
  2. Parlamentní systémy - 18. 10. 2021 (SZV 3. a VII.)
  3. Význam EU a její budoucnost – 22. 11. 2021 (SZV 3 a VII.)
  4. Ústava, vývoj od antiky do současnosti – 25. 11. 2021 (SZV 4. a VIII.)
  5. Ideologie a její podoby – 6. 12. 2021 (SZV 3. a VII.)
  6. Antické pojetí ctnosti – 9. 12. 2021 (SZV 4. a VIII.)

Na druhé pololetí jsou naplánovány další čtyři semináře. Termíny budou upřesněny. 

Text: Zdeněk Kučera

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout