Gymnázium Třeboň

Bible jako základní kniha naší kultury

Mgr. František Štěch, Th.D., v současné době pracuje jako koordinátor mezinárodní výzkumné skupiny pro teologii a současnou kulturu (https://tcc.etf.cuni.cz) na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Kromě toho se věnuje privátním konzultacím pro start-upy a soukromé společnosti, které potřebují rady z oblasti humanitních věd. Zajímá se o kulturu, politiku, filosofii, nové technologie, umělou inteligenci, komunikaci a otázky spojené s problematikou smart cities and smart communities. Dříve pracoval jako vedoucí výzkumného projektu na Centru filosofie, teologie a mediální teorie při Katolické teologické fakultě University Karlovy. Od roku 2006 do roku 2016 vyučoval na Teologické fakultě Jihočeské Univerzity v Českých Budějovicích. Předtím působil jako výzkumník na Fordham Jesuit University v Bronxu, (NY, USA), kde pracoval na své disertační práci u kardinála Avery Dullese. Část svých studií strávil v Nizozemí (Nijmegen 2002-2003; Amsterdam 2005). V současné době pracuje na své habilitaci na univerzitě v Bonnu. Také je autorem a spoluautorem několika publikací (Tu se jim otevřely oči, Čeští svědkové promýšlené víry, Církev a společnost Veritas liberabit vos aj.).

 

Cílem setkání bylo přiblížit žákům sekundy a kvarty Bibli jako knihu důležitou pro pochopení kulturně-historického kontextu naší kultury.

František Štěch nám ukázal Bibli z různých úhlů pohledu – literárního, historického, kulturně-společenského, filosofického, ale i psychologického. Vysvětlili jsme si, že každý překlad je takovou vlastní interpretací knihy, a ta ovlivňuje i její výklad. To vše může mít vliv na dějinné události.

Bible je základní kniha naší kultury a její otisky, když jsme trochu pozorní a vnímaví, nalézáme v každodenním životě. Nejenom v literatuře, výtvarném umění a hudbě.

Každý z nás občas slyší, že je někde hotová Sodoma a Gomora, ze souseda se stal lazar, je třeba začít od Adama (nebo se na Adama vykoupat), dědeček už je starý jako Metuzalém nebo že žák stál u tabule jako solný sloup.

Aby se celá přednáška nenesla jen ve vážném duchu, poslechli jsme si Spirituál Kvintet, nahlédli do Parabible Alexandra Fleka nebo si pustili parodickou inscenaci divadla Sklep.

Text a foto: JĎo

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout