Gymnázium Třeboň

48. ročník olympiády v českém jazyce, školní kolo

  Ke konci ledna 2022 se na třeboňském gymnáziu uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Do okresního kola postupují za 1. kategorii ( tercie, kvarta) tito žáci: Justína Fríd (III.) a Tomáš Petrů (IV.). Ve druhé kategorii (žáci vyššího gymnázia) se vítězem stal Matěj Mikuláš Suchan (VIII.), celkem 47 bodů z 50. Druhé místo v této kategorii obdržela Šárka Sedláčková (VII.)  se 45 body. Vítězům blahopřejeme a držíme jim palce v březnovém okresním kole.    

    Olympiáda měla dvě části: jazykovou a slohovou. Obě kategorie v jazykové části, která trvala 60 minut, měly zastoupeny úkoly ze syntaxe, morfologie, lexikologie a hláskosloví. Dalších 60 minut bylo vyhrazeno pro sloh. Žáci nižšího gymnázia psali volný slohový útvar na téma U nás na náměstí/návsi. Studenti vyššího gymnázia psali také volný slohový útvar na téma V naší rodině mám nejraději...

  

Text: Mgr. Jana Havlová, 31. 1. 2022

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout