Gymnázium Třeboň

Recitační workshop

Žáci našeho gymnázia si mohli vyzkoušet v rámci dvouhodinových workshopů práci s učitelem dramatické výchovy Jiřím Rezkem.

Během celého bloku obdrželi základní informace o různých aspektech práce s mluveným projevem. V první části se věnovali správnému držení těla a s ním související modulaci hlasu, mluvili o výslovnosti, tempu, dikci, melodii. Všechny tyto návyky mohou zužitkovat nejen nyní při běžných krátkých projevem na gymnáziu, ale třeba i jednou později při přijímacích řízeních nebo v zaměstnání. 

Další část workshopu směřovala k uchopení textu. Účastníci se snažili proniknout hlouběji do smyslu sdělení, seznámit se s ním, pochopit jej a vžít se do role interpreta. Nejprve zlehka pomocí asociací, později přes prožitek pohybu nacházeli postupně cestu ke své vybrané básni. Vše k závěru vrcholilo prvními pokusy o přednes.

V posledních minutách následovaly ukázky výsledků soustavné práce s interpretací vybrané básně, a to díky dvěma studentkám gymnázia, které se recitaci věnují dlouhodobě. Justina Fríd a Edita Dušáková názorně předvedly, kam lze přednes posunout intenzivní přípravou.

Doufáme, že se nám podaří na workshop navázat i v běžných hodinách, při kterých se poezii věnujeme, a podobnou akci připravíme i pro další nadšence. 

Velký dík patří panu Jiřímu Rezkovi.

Text a foto: JĎo

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout