Gymnázium Třeboň

Husitský a botanický Tábor

Po příjezdu se studenti kvinty skoro až během přesunuli do Husitského muzea (vinou časového presu), kde je čekala komentovaná prohlídka podzemí, která všechny doslova zchladila (dole bylo 8 stupňů). Souběžně s tím se studenti prvního ročníku vydali do Botanické zahrady při VOŠ a SZeŠ v Táboře. Následoval rozchod, po kterém došlo mezi pedagogy k výměně tříd a stejnému programu. Studenti prvního ročníku se kvůli většímu vzrůstu báli o své hlavy v stísněném podzemí, a tak si zapůjčili i helmy na ochranu. Po další části programu následoval opět rozchod a následně již cesta domů do Třeboně.

Ve vlaku byli studenti vyzváni k projevení pocitů z viděného a převažovala velice příjemná atmosféra z vydařeného výletu. Studenti se tedy setkali jak s husitským Táborem, tak i podzemím, které mělo spíše pozdější využití, a v neposlední řadě i botanickou zahradou, která jim pomohla ještě snáze se seznámit s látkou probíranou v hodinách biologie.

Po příjemném dni se všichni vrátili po 16. hodině do Třeboně.

 

Text a foto: Mgr. Matěj Vačkář, 24. 6. 2022

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout