Gymnázium Třeboň

Svatováclavské exkurze 2022 - Třeboň

V úterý 27. září 2022 se konal další ročník Svatováclavských exkurzí, a jako každoročně nechyběl ani program věnovaný samotné Třeboni. I přes nepříznivé počasí a řádění nemocí se nakonec sešla skupina zájemců, která se nejprve vydala na prohlídku třeboňského zámku. Zde se výpravy ujal zdejší kastelán Vít Pávek, od něhož se účastníci dozvěděli řadu zajímavostí nejen o samotných expozicích, ale i ze zákulisí provozu zámku. Poté následoval přesun do lázní Aurora, kde jsme mohli nahlédnout v doprovodu pana Daniela Hamra do ubytovacích prostor, prostoru pro lázeňské procedury, provozního zázemí (včetně zařízení pro míchání slatiny) a nakonec jsme vystoupali na vyhlídkovou terasu ve výši 26 m. Závěr exkurze pak představovala návštěva vědeckého centra AV ČR Algatech v Opatovickém mlýně, kde nás provedla paní Markéta Stefanová, díky níž jsme se seznámili s významem zdejšího bádání v oboru mikrobiologie řas. Jak je vidět, program byl opravdu pestrý a přišli si na své zájemci o nejrůznější oblasti. Pedagogický dozor zajišťovali Václav Pražák, Lenka Kopečková a Martin Krynický, na přípravě programu se podílela rovněž Jitka Mašková.

Text Václav Pražák, foto Lenka Kopečková

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout