Gymnázium Třeboň

Svatováclavské exkurze 2022 - Borovansko

Jižní trasa tradičních svatováclavských exkurzí nás tentokrát zavedla na Borovansko.

Nejprve jsme se na chvilku zastavili přímo v Borovanech, kde jsme si prohlédli nádvoří místního kláštera a vyslechli si krátkou, ale velmi pečlivě připravenou přednášku terciána Josefa Chytila o jeho historii.

Poté jsme pokračovali směrem do rodiště Jana Žižky – do Trocnova. Zde jsme si prošli naučnou stezku s názvem Milníky husitství. Cestou jsme si prohlédli základy bývalého Žižkova statku i základy statku jeho strýce Mikše, mohylu Jana Žižky od akademického sochaře Josefa Malejovského a pamětní kámen v místě údajného Žižkova narození.

Z Trocnova jsme se přesunuli do Trhových Svinů, odkud jsme pěšky po trase naučné stezky Trhosvinensko pokračovali okolo krásného barokního kostela Svaté Trojice a podél Klenského potoka až do Buškova hamru. Zde jsme nejprve zhlédli krátký film o historii této technické památky a pak už se nás ujali průvodci, kteří nás během prohlídky hamernické dílny a přilehlých obytných stavení seznámili s taji hamernického řemesla i s běžným životem hamerníkovy rodiny.

Text: M. Tomanová

Foto: I. Čurdová, M. Tomanová

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout