Gymnázium Třeboň

Dění ve Studentském parlamentu 2022-2023

Zápis ze zasedání SPGT 1/2022-2023 dne 20. 9. 2022

První zasedání SPGT bylo založeno hlavně na volbě nového vedení a ostatních funkcí, a také diskuzí o možných budoucích projektech.
Nové vedení studentského parlamentu bylo úspěšně zvoleno. Předsedou se stal zástupce 4. ročníku Daniel Šefčík, místopředsedkyní zástupkyně septimy Michaela Pelcová. Nástěnku si vzala na starost kvinta a lidovým komisařem byl zvolen optickou většinou zástupce sexty Miroslav Hulička.
Také se odsouhlasil suit-up day, tedy den formálního oblečení, připadající na 13. 10. 2022.
Přítomno: 22/24
Zápis: Daniel Šefčík

Zápis ze zasedání SPGT 3/2022-2023 dne 25. 10. 2022

Třetí zasedání SPGT se neslo v duchu organizace školních akcí a nového školního poháru.
Parlament podpořil opětovnou realizaci Halloweenského dnu, který se v minulých letech těšil velkému úspěchu mezi studenty. 31. října 2022 budou mít studenti opět možnost naladit na chodbách gymnázia strašidelnou atmosféru svými originálními kostýmy a maskami.
Také byly dořešeny detaily nového školního poháru, které budou zveřejněny začátkem listopadu. Během školního roku budou všechny třídy soutěžit a sbírat body, vítězná třída se může těšit na velkou výhru.
Přítomno: 18/24
Zápis: Radek Frühauf

Zápis ze zasedání SPGT 4/2022-2023 dne 1. 11. 2022

Na začátku zasedání jsme obodovali a celkově vyhodnotili Halloween den. Také jsme udělili ocenění za nejlepší kostým, který získala třída sexta.
Dále se udělala tabulka školního poháru a do ní jsme dopsali všechny body, co jsme zatím posbírali. Poté jsme dořešili školní pohár.
Projednávali jsme návrhy na další disciplíny, což by mohly být například piškvorky a šachy. Více jsme řešili piškvorkový turnaj. Ten by se konal později v listopadu (návrh na datum je 22. listopad 2022).
V úterý 8. listopadu 2022 se bude konat teplákový den.
Přítomno: 16/24
Zápis: Andrea Váňová

Aktivity SPGT v prosinci 2022

V prosinci jsme se jako zaobírali dalšími akcemi. Projekt Školní pohár již běží naplno. Jedná se v podstatě o zastřešení všech kulturních, sportovních a zábavných akcí pod jednu velkou soutěž. Za jednotlivé akce se získávají body, které se poté zapisují do tabulky. bude mít v pololetí nejvíce bodů, získává možnost zajímavé exkurze. Kdo vyhraje na konci školního roku, získá zlatý pohár a den třídního výletu navíc. Pohár bude vystaven po celý následující rok ve vítězné třídě a jména vítězů budou zapsána na památní desku.
V pátek 9.12. jsme uspořádali na škole Vánoční kvíz, kde se za správné odpovědi zapisovaly body do Školního poháru.
Na 21.12. připadl Vánoční den, ve škole se hrály koledy a většina osazenstva školy si vzala vánoční kostýmy. Třídní učitelé pak dostali za úkol upéct cukroví, které se spolu s kostýmy hodnotilo.
Na poslední školní den v roce 2022 se tradičně konala Vánoční show.
Zápis: Daniel Šefčík

Aktivity SPGT v lednu a únoru 2023

Na začátku nového roku 2023 přibyl na naší škole také stolní fotbálek, o který jsme jako parlament dlouho usilovali a za který děkujeme.
27. ledna se konal pololetní sportovní turnaj, hrál se florbal. Zároveň s ním probíhal turnaj ve stolních hrách a za obě akce se dávaly body do Školního poháru.
Na konci prvního pololetí se ve vedení poháru držela sexta, které tímto gratulujeme. V parlamentu jsme schválili a zařídili jako odměnu exkurzi do Českých Budějovic, konkrétně na letiště a do laser arény.
28. února proběhl piškvorkový turnaj, kde se po urputném boji udělovaly žákům na vyšších příčkách body do poháru.
Zápis: Daniel Šefčík

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout