Gymnázium Třeboň

Dění ve Studentském parlamentu 2022-2023

Zápis ze zasedání SPGT 1/2022-2023 dne 20. 9. 2022

První zasedání SPGT bylo založeno hlavně na volbě nového vedení a ostatních funkcí, a také diskuzí o možných budoucích projektech.
Nové vedení studentského parlamentu bylo úspěšně zvoleno. Předsedou se stal zástupce 4. ročníku Daniel Šefčík, místopředsedkyní zástupkyně septimy Michaela Pelcová. Nástěnku si vzala na starost kvinta a lidovým komisařem byl zvolen optickou většinou zástupce sexty Miroslav Hulička.
Také se odsouhlasil suit-up day, tedy den formálního oblečení, připadající na 13. 10. 2022.
Přítomno: 22/24
Zápis: Daniel Šefčík

Zápis ze zasedání SPGT 3/2022-2023 dne 25. 10. 2022

Třetí zasedání SPGT se neslo v duchu organizace školních akcí a nového školního poháru.
Parlament podpořil opětovnou realizaci Halloweenského dnu, který se v minulých letech těšil velkému úspěchu mezi studenty. 31. října 2022 budou mít studenti opět možnost naladit na chodbách gymnázia strašidelnou atmosféru svými originálními kostýmy a maskami.
Také byly dořešeny detaily nového školního poháru, které budou zveřejněny začátkem listopadu. Během školního roku budou všechny třídy soutěžit a sbírat body, vítězná třída se může těšit na velkou výhru.
Přítomno: 18/24
Zápis: Radek Frühauf

Zápis ze zasedání SPGT 4/2022-2023 dne 1. 11. 2022

Na začátku zasedání jsme obodovali a celkově vyhodnotili Halloween den. Také jsme udělili ocenění za nejlepší kostým, který získala třída sexta.
Dále se udělala tabulka školního poháru a do ní jsme dopsali všechny body, co jsme zatím posbírali. Poté jsme dořešili školní pohár.
Projednávali jsme návrhy na další disciplíny, což by mohly být například piškvorky a šachy. Více jsme řešili piškvorkový turnaj. Ten by se konal později v listopadu (návrh na datum je 22. listopad 2022).
V úterý 8. listopadu 2022 se bude konat teplákový den.
Přítomno: 16/24
Zápis: Andrea Váňová

Aktivity SPGT v prosinci 2022

V prosinci jsme se jako zaobírali dalšími akcemi. Projekt Školní pohár již běží naplno. Jedná se v podstatě o zastřešení všech kulturních, sportovních a zábavných akcí pod jednu velkou soutěž. Za jednotlivé akce se získávají body, které se poté zapisují do tabulky. bude mít v pololetí nejvíce bodů, získává možnost zajímavé exkurze. Kdo vyhraje na konci školního roku, získá zlatý pohár a den třídního výletu navíc. Pohár bude vystaven po celý následující rok ve vítězné třídě a jména vítězů budou zapsána na památní desku.
V pátek 9.12. jsme uspořádali na škole Vánoční kvíz, kde se za správné odpovědi zapisovaly body do Školního poháru.
Na 21.12. připadl Vánoční den, ve škole se hrály koledy a většina osazenstva školy si vzala vánoční kostýmy. Třídní učitelé pak dostali za úkol upéct cukroví, které se spolu s kostýmy hodnotilo.
Na poslední školní den v roce 2022 se tradičně konala Vánoční show.
Zápis: Daniel Šefčík

Aktivity SPGT v lednu a únoru 2023

Na začátku nového roku 2023 přibyl na naší škole také stolní fotbálek, o který jsme jako parlament dlouho usilovali a za který děkujeme.
27. ledna se konal pololetní sportovní turnaj, hrál se florbal. Zároveň s ním probíhal turnaj ve stolních hrách a za obě akce se dávaly body do Školního poháru.
Na konci prvního pololetí se ve vedení poháru držela sexta, které tímto gratulujeme. V parlamentu jsme schválili a zařídili jako odměnu exkurzi do Českých Budějovic, konkrétně na letiště a do laser arény.
28. února proběhl piškvorkový turnaj, kde se po urputném boji udělovaly žákům na vyšších příčkách body do poháru.
Zápis: Daniel Šefčík

Aktivity SPGT v březnu 2023

Dění parlamentu v březnu se točilo hlavně kolem organizace našeho zapojení do soutěže: Co dělají školy pro demokracii, pořádané organizací CEDU a zastřešené Senátem České republiky. Bylo natočeno soutěžní video, ve kterém jsme prezentovali náš projekt Školní pohár.
7.3. jsme probírali veškeré možnosti, kde video sdílet, zapojila se celá škola. Také byla zástupkyně za třetí ročník Veronika Sedláčková jmenována delegátkou za naši školu ve Středoškolské unii.  
21.3. se konal na naší škole Nobackpack day, některé kreativní nápady byly opravdu originální.
Naše sedmičlenná delegace se účastnila 23.3. slavnostního vyhlášení výše uvedené soutěže, kde jsme obdrželi ocenění za vítězství v kategorii hlasování veřejnosti. Jako hlavní cenu jsme obdrželi možnost exkurze do prostor České televize.
28.3. jsme pak zpětně hodnotili celou soutěž a naši práci. Tímto bychom chtěli ještě jednou všem poděkovat za hlasy. Zhodnotili jsme také Nobackpack day a probírali další akce. Dalším významným bodem programu byla renovace a úprava Stanov studentského parlamentu, které jsme úspěšně aktualizovali.

Zápis: Daniel Šefčík

Aktivity SPGT v dubnu 2023

V dubnu jsme se na podnět vedení školy rozhodli revidovat úvodní slovo našeho parlamentu na stránkách školy.  
Dále odstoupil ze své funkce bývalý předseda SPGT Daniel Šefčík, jemuž děkujeme za věrné služby škole a Studentskému parlamentu. Na jeho místo předsedy postoupila Michaela Pelcová, které tímto gratulujeme.
Také došlo k výběru konkrétní trofeje do soutěže Školní pohár  
Zápis: Daniel Šefčík

Aktivity SPGT v květnu a červnu 2023

Ke konci školního roku se vše točilo kolem finálního doladění Školního poháru, ve kterém nakonec z celoročního hlediska zvítězila SEXTA, které tímto moc gratulujeme k zisku poháru, výletu navíc, věčné slávy a peněžní odměny.  
Dále proběhly volby místopředsedy SPGT, ve kterých uspěla Veronika Sedláčková ze třetího ročníku, gratulujeme.  
Děkujeme všem za podněty a spolupráci během školního roku a uvidíme se v tom dalším.
Váš Studentský parlament.
Zápis: Daniel Šefčík

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout