Gymnázium Třeboň

Trochu jiný den poezie s primou

V pátek 18. 11. 2022 se žáci primy našeho gymnázia výjimečně nevydali kvůli deštivému počasí do parku Lázní Aurora v Třeboni, ale všechny literární aktivity, které pro ně připravila dvojice češtinářek J. Havlová a T. Hronková,  proběhly na půdě školy,  v aule a ve školní knihovně.

První aktivita se týkala zakladatele moderní české poezie K. H. Máchy. Žáci byli rozděleni do pěti skupin, nejprve hledali po třídě otázky a poté se ve skupince žáci domluvili na správné odpovědi. Vítězné družstvo (Marie M., Vojta S., Fanda N., Jakub M.) obdrželo placku s názvem Den poezie. Druhý úkol byl mnohem obtížnější. Trojice žáků se v co nejkratším čase měla naučit báseň F. Halase Krámek. Zvítězili: Tomáš P., Vojtěch S. a Tomáš K., kteří obdrželi sladkou odměnu. Třetí úkol se zdál nejnáročnější. Báseň J. Žáčka Turistická příhoda si zapamatovali primáni pomocí trakaře, aula se změnila rázem v tělocvičnu a vyhrála pětice žáků ve složení: Fanda, Róza, Kuba Č., Tom S.,Terka M. Čtvrtý úkol navazoval na Turistickou příhodu: prostřednictvím soch a krátké etudy nám šestice primánů zdramatizovala tuto veselou básničku. Vítězové ( Terka, Rozárka, Klárka, Tom S., Jakub Č. a Fanda) obdrželi sladkou tyčinku. Pátý úkol zaujal výtvarně nadané žáky. Podle vlastních představ malovali portrét českého básníka K. H. Máchy. 1. místo Malechová T., stříbro - Petrů T., a bronz T. Svejkovský. Šestý úkol propojil hudbu a poezii. Dva týmy, kluci a holky, zhudebnily báseň Z. Svěráka - Oči a oka. Vyhrál tým dívek. Poslední páteční aktivita se uskutečnila ve školní knihovně, kde si každý žák vybral knihu dle vlastní chuti a celou hodinu si mohl číst.

Tým primánů se zase o trochu více stmelil, všichni si užili hrátky s básničkami. Slíbené buřty si opečeme v parku, až bude trochu lepší počasí.

 

Text zapsala 18. 11. 2022: Mgr. Jana Havlová

Foto: Mgr. Tereza Hronková

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout