Gymnázium Třeboň

49. ročník olympiády v českém jazyce

Školní kolo olympiády v českém jazyce

Tradičního školního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnili v prosinci žáci tercie a kvarty ( 1. kategorie), vítězem se stal žák kvarty D. Šikr, který obdržel 44 bodů z 50. Druhé místo obdržela terciánka A. Straková, která získala 40 bodů, Oba žáci postupují do okresního kola, které se uskuteční na začátku dubna 2023 v J. Hradci.

Druhé kategorie se zúčastnili žáci vyššího gymnázia, do okresního kola postupují Anežka Hamerníková z 1. ročníku čtyřletého gymnázia, která obdržela 47 bodů z 50 a Eva Adamová ze septimy se 45 body.

Mladí jazykovědci si v prvních šedesáti minutách v rámci pěti úkolů oživili znalosti z těchto disciplín: morfologie, skladby, slovotvorby a frazeologie. Ve druhé kategorii poprvé řešili v rámci rozboru literárního díla i úkoly z poezie. Interpretovali báseň Jana Skácela Naděje s bukovými křídly. Objasňovali, v čem spočívá působivost tohoto textu v oblasti zvukové stránky, slovní zásoby a stavby věty. První kategorie se v rámci posledního pátého úkolu věnovala rozboru citátu Johna Lennona: Když mi bylo pět let, máma mi říkala, že klíčem k životu je štěstí. Když jsem chodil do školy, ptali se mě, čím chci být, až vyrostu. Napsal jsem,,šťastným člověkem". Řekli mi, že jsem úkol nepochopil, a já jim řekl, že oni nepochopili život. V textu žáci doplňovali interpunkční čárky, určovali druhy vedlejších vět a větné členy.

Dalších šedesát minut si studenti hráli na spisovatele. Ti mladší v rámci volného slohového útvaru zpracovali téma Na listopadu se mi líbí/nelíbí...Druhá kategorie psala prózu, také v rámci volného slohového útvaru, na téma Když tenkrát napadl sníh...

Všem účastníkům blahopřejeme a vítězům přejeme hodně sil do dalších kol.

 

Text: Mgr. Jana Havlová, zapsala 20. 12. 2022

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout