Gymnázium Třeboň

Tiskopis přihlášky ke studiu ve školním roce 2023/2024

V přílohách předkládáme tiskopisy přihlášky ke studiu, připomínáme:

  • verze k on-line vyplnění má předvyplněnou jako první školu naše gymnázium (znamená jen to, kde bude dělat žák přijímací zkoušku v 1. termínu, nikoliv preferenci)
  • řádně vyplňte hlavičku přihlášky
  • termín školní přijímací zkoušky nevyplňujte (nebude)
  • lékařské potvrzení nevyžadujeme
  • nezapomeňte podpis uchazeče a zákonného zástupce (1. strana)
  • zkontrolujte řádně vyplněné známky za poslední uzavřená 3 pololetí na 2. straně přihlášky (první 3 sloupce)
  • nutností je potvrzení opisu klasifikace = razítko základní školy, podpis ředitele školy a IZO školy v horní části
  • tiskněte oboustranně, nejlépe barevně (není podmínkou)
  • další oficiální informace CERMAT naleznete zde 

Odevzdat můžete osobně v sekretariátu školy, nebo poštou na její adresu - nejpozději do 1. 3. 2023 (včetně). Při posílání poštou je rozhodující datum na obálce.

Přijímací řízení

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout