Gymnázium Třeboň

Humanitní a přírodovědný kurz 2022/2023

Program humanitního a přírodovědného kurzu pro žáky VIII. a 4. ročníku

30. 1. 2023

Humanitní kurz: Program se bude odehrávat v knihovně.

Garant: Václav Pražák

Čas Přednáška
1.-2. hodina Policie a ochrana měkkých cílů (doc. PhDr. Martin Hrinko, Ph.D., MBA, Vysoká škola CEVRO-Institut Praha)
3.-4. hodina Karel Kovanda: Zápas o svědomí OSN (Jan Czerný a Karel Komárek, Ministerstvo zahraničních věcí ČR)
5.-6. hodina Mytičtí tvorové v historických pramenech od antiky do 18. století  (Mgr. Kateřina Pražáková, Ph.D, Historický ústav Filozofické fakulty Jihočeské unniverzity v Českých Budějovicích)

Přírodovědný kurz: Specializovaná praktika z biologie, chemie nebo fyziky  (podle volby účastníků) - 1. - 7. hodina (v příslušných laboratořích)

Garant: Jitka Mašková (biologie), Štěpánka Otepková (chemie), Martin Krynický (fyzika)

31. 1. 2023

Celodenní exkurze do Prahy

Humanitní kurz: Centrum současného umění DOX, Neviditelná výstava (garanti Václav Pražák, Monika Lexová)

Přírodovědný kurz: Muzeum normální a srovnávací anatomie 1. LF UK Praha, Hrdličkovo muzeum PřF UK a Chemický ústav PřF UK (garanti Jitka Mašková, Štěpánka Otepková)

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout