Gymnázium Třeboň

Přijímací řízení 2023

Seznamte se detailně s informacemi, které se týkají letošního přijímacího řízení. V přílohách níže naleznete kromě základních informací o otevíraných oborech, počtech přijímaných žáků, o organizaci přijímací zkoušky i důležité detaily o přihláškách a kritériích přijímacích zkoušek. Všem uchazečům o studium, kteří řádně podali přihlášky, budou nejpozději 14 dní před konáním JPZ odeslány pozvánky se všemi instrukcemi. Zde se můžete seznámit s počty přihlášek.

Termíny konání přijímací zkoušky

ŘÁDNÝ TERMÍN:

a) obory osmiletých gymnázií: 1. termín 17. dubna 2023, 2. termín 18. dubna 2023

b) čtyřleté obory vzdělávání: 1. termín 13. dubna 2023, 2. termín 14. dubna 2023

NÁHRADNÍ TERMÍN pro všechny uvedené obory:

1. termín 10. května 2023, 2. termín 11. května 2023

--------------------

Specifikaci požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku naleznete zde,

Pro přípravu na JPZ doporučujeme využívat aplikaci ČŠI s trénikovými testy z minulých let - zde.

Informace o přijímacích zkouškách nanečisto (naleznete zde informaci o nejnižším bodovém ohodnocení, které v minulém školním roce stačilo k přijetí na naši školu) - zde

Zde najdete obecné informace o úpravách prijímacích zkoušek pro uchazeče s odlišným mateřským jazykem:

Anna Koktavá, ředitelka školy

V Třeboni dne 30. ledna 2023

Přijímací řízení

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout