Gymnázium Třeboň

Přijímací řízení, počty přihlášek 2023

Seznamte se s počty přihlášek k přijímacímu řízení v letošním školním roce, pro porovnání uvádíme i loňská data. Každý rok upozorňujeme na to, že počet přihlášek neznamená počet skutečných zájemců o studium - část uchazečů je i u nás stejně jako na okolních školách zapsaná jen z důvodu možnosti využití druhého termínu a zápisový lístek tady odevzdat neplánuje (bylo by příliš namyšlené myslet si opak - tzn. že každý, kdo k nám dal přihlášku na 1. i 2. termín, chce v budoucnu studovat právě u nás). Ukazuje se, že příliš důvodů ke znepokojení, o kterém se v souvislosti se silnými populačními ročníky tak často píše v médiích, nejsou dle počtu odevzdaných přihlášek u nás ani na okolních gymnáziích na místě. Pokud na našem gymnáziu opravdu chcete studovat, pilně se připravujte na přijímací zkoušky a po zveřejnění výsledků se nedejte odradit ani v případě, že nebudete ihned mezi přijatými - neváhejte a podejte odvolání. Vaše šance na přijetí budou ve většině stále velké. 

Obor počet přijímaných počet přihlášek 2022 počet přihlášek 2023
G čtyřleté 30 74 80
G osmileté 30 86 76

 

 

 

 

 

Přejeme všem uchazečům o studium úspěch, ať se Vám podaří uspět na školách, kde se opravdu chcete vzdělávat - více informací o přijímacích zkouškách najdete zde, pozvánky k nim obdržíte nejpozději 14 dní před datem jejich konání.

O zajímavém úhlu pohledu na téma letošních přijímacích zkoušek a podávání přihlášek si můžete přečíst zde, situace na Třeboňsku je podobná.

Anna Koktavá

Přijímací řízení

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout