Gymnázium Třeboň

Prezentace závěrečných prací 2022/2023

Každý z žáků si vybere podle svého zaměření a dostaví se do příslušné učebny.

V aule si můžete vyslechnout práce z humanitních předmětů:

14:15 – 14:25   (ČJ)  K. Vránová: Otázka německé viny

14:25 – 14:35   (AJ)  M. Seichert: Překlad textu

14:35– 14:45   (ČJ)  J. Hloušek: Vliv internetu na lexikologii v českém jazyce

14:45 – 14:55  (DĚJ) M. Kocanda: Alois Kratochvíl a politické procesy 50. let

14:55 – 15:05  (ZSV) R. Frühauf: Rozdíly v práci mužů a žen

15:05 – 15:15   (AJ)   T. Tichá: Co nás naučí pohádky

15:15 – 15:25  (ZSV) A. Petrů: Kvalita a míra spánku studentů středních škol

15:25 – 15:35  (DĚJ) V. Pumpr: Zámek v Třeboni mezi lety 1948 - 1989

15:35 – 15:45  (ČJ)   T. Beneš: Filmový scénář

 

V učebně biologie se představí přírodovědné předměty:

14:15 – 14:25  (BIO) R. Kocmichová: Fenologie mokřadních rostlin

14:25 – 14:35  (CHE) D. Sigmundová: Historie kosmetiky a výroba přírodní kosmetiky

14:35– 14:45  (BIO) K. Ficková: Zdravotní problematika srnčí zvěře Třeboňska

14:45 – 14:55  (IKT) E. Mouralová: Softwarová aktualizace webové aplikace Realisticky.cz

14:55 – 15:05  (ZEM) O. Blažek: Regionální letiště

15:05 – 15:15  (BIO) L. Vomastek: Nosemóza

15:15 – 15:25  (CHE) H. Reitzová: Analytická chemie - kvalitativní

15:25 – 15:35  (FYZ) T. Kučera: Odlišnosti reálných elektromotorů od školních modelů

15:35 – 15:45  (MAT) M. Polák: Užití určitého integrálu

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout