Gymnázium Třeboň

SPGT v Senátu PČR

Ve čtvrtek 23. března 2023 se zástupci Studentského parlamentu Gymnázia Třeboň (SPGT) zúčastnili slavnostního vyhlášení výsledku soutěže „Co dělají školy pro demokracii?“, kterou pořádá organizace Centrum demokratického učení. V této soutěži měly školní parlamenty představit nějakou zajímavou aktivitu, k ní natočit videoklip a následně ho odprezentovat a odpovídat na dotazy poroty.
Do celostátního finále postoupilo celkem 10 škol (8 základních a 2 střední) a naše gymnázium bylo mezi nimi. Zástupci parlamentu si vybrali jako nosné téma stmelující aktivitu Školní pohár.
Ze dvou možných prvních míst si naše škola odvezla „Cenu veřejnosti za rok 2023“, jež byla udělena na základě diváckého hlasování na YouTube (náš klip získal téměř 500 hlasů). S ní je spojena i exkurze pro členy SPGT do prostor České televize.
Po vyhlášení soutěže si mohli účastníci ještě prohlédnout prostory Senátu Parlamentu České republiky, kde se vyhlášení konalo.
Na akci byla přítomná i zmíněná Česká televize a reportáž o akci vyšla v pořadu Zprávičky (viz odkaz níže, Zprávičky ze dne 23. 3. 2023 čas 4:09). Škoda jen, že se do reportáže nakonec nedostaly rozhovory natočené s předsedou SPGT Danielem Šefčíkem a místopředsedkyní Michaelou Pelcovou.

Chtěli bychom poděkovat zástupcům parlamentu za vzornou reprezentaci školy, dále všem, kteří se podíleli na vzniku soutěžního videa, a samozřejmě také těm, kteří přispěli svými hlasy v anketě na YouTube.

Text a foto Václav Pražák  

https://decko.ceskatelevize.cz/zpravicky

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout