Gymnázium Třeboň

Program pro němčináře

V pondělí 12. června 2023 se němčináři ze VII. a 3. ročníku setkali s Mgr. M. Malechovou, Ph.D. a Bc. A. Horáčkovou z Ústavu česko-německých areálových studií a germanistiky Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Obě dámy představily našim žákům možnosti studia na zmíněném ústavu, včetně stáží a studijních pobytů, a nezapomněly ani na strasti a (především) slasti studentského života. Akce byla zpestřena několika soutěžemi, při kterých bylo možné si ověřit znalosti německého jazyka i reálií.

Text a foto Václav Pražák

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout