Gymnázium Třeboň

Přednáška Adama Forsta

Adam Forst, renomovaný právník se specializací na soukromé právo a zároveň náš bývalý student, dnes zavítal na Gymnázium Třeboň, kde uskutečnil přednášku pro studenty sexty a druhého ročníku. Jeho bohaté zkušenosti a odborné znalosti v oblasti práva vyvolaly velký zájem ze strany studentů i pedagogického sboru. Adam Forst se stal jedním z nejuznávanějších právníků v oblasti soukromého práva díky svému dlouholetému působení v renomované advokátní kanceláři, kde se specializuje na řešení komplexních právních otázek občanského práva, obchodního práva a smluvních vztahů. Jeho práce se zaměřuje na zastupování klientů před soudy, tvorbu smluvní dokumentace a poskytování právního poradenství. 

Ve své přednášce na Gymnáziu Třeboň se Adam Forst zaměřil na soukromé právo, které je důležitým pilířem právního systému. Představil studentům základní principy soukromého práva, vysvětlil důležitost smluvních vztahů a povinností, které z nich vyplývají. Dále se dotkl občanského práva a jeho aplikace v různých situacích, jako jsou majetkové a rodinné vztahy. Studenti byli nadšeni interaktivní formou přednášky, kterou Adam Forst zvolil. Vysvětloval složité právní pojmy srozumitelným a zábavným způsobem, čímž získal jejich zájem, plnou pozornost a aktivní zapojení. Studenti měli také možnost položit otázky ohledně soukromého práva a obecně právního systému, na které Adam Forst ochotně a podrobně odpovídal. Po skončení přednášky měli studenti možnost se s Adamem Forstem osobně setkat a diskutovat s ním o svých zájmech a budoucích kariérních plánech v oblasti práva. 

Přednáška Adama Forsta na Gymnáziu Třeboň byla nejen poučná, ale také motivující pro studenty, kteří se zajímají o právo a přemýšlí o své budoucí kariéře v této oblasti. Adam Forst se svou odborností a způsobem výuky poskytl studentům cenné informace a podněty, které jim pomohou při jejich dalším vzdělávání i rozhodování o budoucím směřování.

Zpětné vazby od studentů z 2. ročníku: 

  • Velmi poutavá a interaktivní přednáška-Matyáš Vejběra 
  • Bylo skvělé mít informace z praxe od odborníka-Michaela Hrubešová 
  • Moc zajímavé a užitečné, dobře že jsme mohli klást spoustu dotazů a bavit se o tom, co nás baví – Anna Hanzlová 
  • Přednáška byla velice dobrá-Oliver Dráb 
  • Velmi zajímavá přednáška, praktická pro budoucnost – Ondřej Nymsa 

Text: Monika Lexová

Foto: Anna Koktavá

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout