Gymnázium Třeboň

Nové knihy

Rozšíření knihovnického fondu

Začal nový školní rok, a proto jsme využili nabízené příležitosti a rozhodli se rozšířit knihovnický fond. Bylo zakoupeno v součtu 6 titulů (jeden se vyskytuje 2x, takže sedm knih), které zajímavou formou rozšiřují už tak velký záběr naší knihovny. V rámci přípravy na maturitní zkoušku byly zakoupeny dva exempláře populární knihy Cesta od stále žijícího Cormaca McCartyho, která se od příštího roku stane součástí maturitního seznamu četby. O správné volbě tohoto titulu ale rozhodl už první den, kdy obě knihy byly ihned zapůjčeny.

Dále se jednalo o tituly: Řeka, která teče pozpátku; Zimní bitva; Před povodní; 3333 km k Jakubovi a Nesmrtelnost od Milana Kundery, která byla zakoupena zejména proto, aby naše knihovna obsahovala kompletní dílo letos zemřelého spisovatele.

Jaký bude zájem o další knihy ukázal následně Knihovnický kroužek, kdy knihy byly okamžitě uchopeny žačkami primy, které se na ně nemohly vynadívat (viz foto).

V rámci druhé vlny budou záhy dokoupeny další knihy, jejichž výběr tentokrát nebyl vedený z řad učitelů, ale samotných studentů.

 

Četbě zdar!

 

MV

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout