Gymnázium Třeboň

Prezentace mezinárodních jazykových zkoušek

Ve čtvrtek 5. října 2023 navštívila naši školu paní Michaela Bébrová z Evropského centra jazykových zkoušek v Českých Budějovicích. Připravila si prezentaci a besedu zvlášť pro žáky každé vybrané třídy (septima, oktáva, 3. a 4. ročník). Paní Bébrová seznámila nejprve všechny přítomné se strukturou Společného evropského referenčního rámce pro jazyky, představila jednotlivé druhy jazykových zkoušek, jejich obsah a zaměření a pohovořila o významu prokazatelné jazykové kvalifikace nejen pro naplnění osobních ambicí, ale také jako nástroji umožňujícím náhradu profilové části maturitní zkoušky z cizího jazyka a získání bodů navíc při přijímacím řízení na různé druhy vysokých škol. V závěrečné části zodpověděla na veškeré dotazy a doporučila žákům zajímavé internetové odkazy a přípravné jazykové kurzy.

Text a foto: Petr Kopeček, 5. 10. 2023

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout