Gymnázium Třeboň

Dění ve studentském parlamentu 2023-2024

Zápis ze zasedání SPGT 1/2023-2024 dne 19. 9. 2023

Přítomni: 20/24

Zahájení nového roku proběhlo hladce, bez jakýchkoli problémů. Dorazila většina tříd a navštívili nás pan Pražák a paní ředitelka Koktavá. Oba pronesli motivační řeč a popřáli hladký chod parlamentu. Parlament se poté shodl, že veškerá důležitá hlasování proběhnou až na další schůzce o týden později. Všichni doufají, že parlament bude fungovat alespoň tak dobře jako minulý rok a jsou ochotni zapojit veškerou svou kreativitu a sílu, aby naše škola byla ještě o trochu lepší.

Zapsal: J. B. Chytil

Zápis ze zasedání SPGT 2/2023-2024 dne 26. 9. 2023

Přítomni: 20/24

Hlasování o předsedovi                   

Kandidáti a počet hlasů:

Daniel Černý (2.4) - 7 hlasů
Jan Janíček (3.4) - 6 hlasů
Jan B. Chytil (6.8) - 2 hlasy
Tereza Zavadilová (2.4) - 1 hlas
Tereza Malecová (2.8)  - 1 hlas
Šimon Bartoš (6.8) - 0 hlasů

 • Vítězem hlasování a novým předsedou se stal Daniel Černý z druhého ročníku.

Hlasování o místopředsedovi

Kandidáti a počet hlasů:

Jan Janíček (3.4) - 8 hlasů
Michaela Pelcová (8.8) - 5 hlasů
Tereza Zavadilová (2.4) - 2 hlasy
Jan B. Chytil (7.8) - 1 hlas
Miroslav Hulička (7.8) - 0 hlasů
Tereza Malecová (2.8) - 0 hlasů
Šimon Bartoš (6.8) - 0 hlasů

 • Vítězem hlasování a novým místopředsedou se stal Jan Janíček ze třetího ročníku.

Hlasování o dalších funkcích

 • Lidovým komisařem se stal jediný kandidát Eduard Dráb (0 hlasů proti).
 • Nástěnkářem se stal jediný kandidát Eduard Dráb (0 hlasů proti).
 • Grafiky byly zvoleny jediné kandidátky Julie A. Karmazínová a Tereza Malecová ze sekundy (0 hlasů proti).
 • Zapisovatelem byl zvolen jediný kandidát Jan B. Chytil ze septimy (0 hlasů proti).
 • Správcem instagramového účtu SPGT byl zvolen Šimon Bartoš ze sexty (1 hlas proti).

Školní pohár

Parlament se jednohlasně rozhodl pro pokračování akce.
Daniel Černý a Tereza Malecová vyrobili tabulku, která je umístěna na nástěnce SPGT.
Proběhlo jednání o náplni akce, jaké dny, turnaje a ostatní úkoly se budou konat.

 • Suit-up day (17. 10. 2023), Halloween day, Den dvojčat, Vánoční den, Teplákový den, Barevný týden (systém počítání jako loni), No backpack day (druhé pololetí)
 • Pololetní turnaj, červnový turnaj, turnaj v piškvorkách, šachový turnaj, turnaj ve společenských hrách, kvíz
 • Dobročinné kavárny

Zapsal: J. B. Chytil

Zápis ze zasedání SPGT 3/2023-2024 dne 3. 10. 2023

Přítomni: 16/24

Třetí schůze SPGT proběhla spíše v režimu brainstormingu. Řešila se náplň letošního ročníku školního poháru, první akce a jejich data, dohodli jsme se na změně pravidel ve hrách školního poháru. Shodli jsme se na podobné náplni jako loni, pouze s drobnými úpravami v bodování a v odměňování akcí. Zvažovali jsme novou výhru za pohár a možnost “žolíku”. Dohodli jsme se na zvýšení aktivity v oblasti sociálních sítí a školního webu prostřednictvím plakátů, zápisů z rad a podobně. Nakonec jsme řešili, co bychom upravili v rámci našich možností a pravomocí na chodu školy, např. výměnu závěsů v učebně hudební výchovy.

 • První akcí letošního školního poháru bude Suit-up day konaný 17. 10. 2023.
 • Halloween day bude 31. 10. 2023. Ve stejném režimu jako loni. Žáci, co se budou chtít zúčastnit, přijdou oblečeni v halloweenských kostýmech, společně se jako třída vyfotí (dobrovolné, ale doporučeno). Foto třídy bude bodováno způsobem 5 bodů za foto + 1 bod za hlavu na fotce) a zájemci s propracovanými kostýmy mohou foto poslat jako jednotlivci do soutěže o tři nejlepší masky (první místo za 15 bodů, druhé za 10 bodů a třetí za 5 bodů).
 • Větší aktivita na instagramu SPGT, webu školy a nástěnce SPGT.

Zapsal: J. B. Chytil

Zápis ze zasedání SPGT 4/2023-2024 dne 17. 10. 2023

Přítomni:15/24

Čtvrtá schůze SPGT proběhla hlavně kvůli bodování Suit-Up Day. Také se řešila náplň nadcházejícího Halloween Day. Naše práce sklidila první ovoce a nevyhovující závěsy v učebně hudební výchovy budou brzy nahrazeny lepšími. Znovuzvolili jsme zástupkyni do Jihočeského studentského parlamentu a domlouvali, jak zlepšit školní pohár.

 • Bodování Suit-Up Day: body jsou zaneseny do tabulky na nástěnce a na webu.
 • Halloween Day bude 31. 10. 2023.
 • V učebně hudební výchovy budou instalovány nové lepší závěsy.
 • Veronika Sedláčková ze čtvrtého ročníku jednohlasně zvolena do Jihočeského studentského parlamentu.
 • Dlouhodobý projekt řešen s paní ředitelkou, schvaluje ho.
 • Bonusy k akcím, ať to žáky baví.
 • Amnesty International – maraton psaní dopisů. Nejspíš pouze dobrovolná dobročinná akce v rámci výuky českého jazyka.
 • Svačinář parlamentu opět nezvolen pro nedostatek uchazečů

Zapsal: J. B. Chytil

Zápis ze zasedání SPGT 5/2023-2024 dne 24. 10. 2023

Přítomni:15/24

Pátá schůze SP byla nejdelší za poslední rok fungování SP. Projednával se obzvláště program lovu, respektive léčení vlkodlaka (jedná se o další aktivitu ve Školním poháru). Po hodině debat a hlasování byla instantní ramenová polévka zástupkyně kvinty Justiny Fríd darována SP a odložena do druhé zásuvky učitelské katedry v učebně anglického jazyka. Následně na tento akt vznikla myšlenka „léčby ramenem“.

 • Místopředseda SPGT Jan Janíček byl jednohlasně zvolen do funkce parlamentárního psychologa a přislíbil, že na další schůze bude opět přinášet speciální antistresové pomůcky.
 • Zástupkyně kvinty Justina Fríd darovala SPGT instantní ramenovou polévku v hodnotě 16,90 Kč.
 • Byl aktualizován profilový obrázek instagramového profilu SPGT
 • Dokončen program Halloween Day.

Zapsal: J. B. Chytil

Zápis ze zasedání SPGT 6/2023-2024 dne 7. 11. 2023

Přitomni: 12/24, host D. Šefčík

Na šestou schůzi SP se přijel podívat loňský čestný předseda Daniel Šefčík a kvůli nepřítomnosti zapisovatele zastával jeho funkci on. Vyhodnotil se Halloween-Day, výhercem je septima s 45 body. Vyhodnotila se soutěž Vlkodlak, gratulujeme výherci, kterým je tercie.

Zapsal: D. Šefčík

Zápis ze zasedání SPGT 7/2023-2024 dne 14. 11. 2023

Přítomni: 11/24

Na sedmé chůzi se uzavíraly staré akce a vymýšlely nové. Dále se jednalo o dobročinných akcích, např. maraton psaní dopisů nebo dobročinné kavárny studentů.

 • Akce Halloween Day a Vlkodlak uzavřeny a obodovány. Děkujeme za účast.
 • Nadcházející potenciální akce:
  • Vánoční den (kostýmy, cukroví, koledy, vánoční hra)
  • Přednáška Tomáše Papršteina
  • Přednáška o minifilmu
  • Filmová noc
  • Představení nové celebrity
 • Dobročinné kavárny studentů nově bodovány podle pořadí: 1. 50 b.; 2. 40 b.; 3. 30 b.; ostatní 20 b.

Zapsal: J. B. Chytil

Zápis ze zasedání SPGT 8/2023-2024 dne 28.11. 2023 

Zúčastněni 16/24 

Tato schůze byla další domýšlecí a dodělávací schůzí. Dořešili jsme Vánoční show a její bodování, úterní akce, Vánoční den a ostatní. Zápis z rady vypadá krátce, ale je to lepší něž líčení průběhu hádání se o systému bodování Vánoční show. 

 • Vánoční show bude bodovaná systémem 1-12  

Zapsal: J. B. Chytil

Zápis ze zasedání SPGT 9-10/2023-2024 prosinec 2023

Řešily se organizační věci ohledně Vánočního dne (tj. průběh, bodování, punč) Dále se probírala Vánoční show ve smyslu „co a jak“. Psycholog SPGT Jan Janíček, též místopředseda, po pěti měsících donesl antistresové hračky.  

Zapsal: J. B. Chytil

Zápis ze zasedání SPGT 11/2023-2024 dne 16. 1. 2024

Zúčastněni 11/24 

Vyhodnocení Vánoční show a Vánočního dne, body jsou zapsány v tabulce na nástěnce SPGT.  

Akce Barevný den a den prozatím pojmenovaný „Dripp-Day“ se budou konat na začátku února, informace naleznete na instagramovém profilu SPGT

Zapsal: J. B. Chytil

Zápis ze zasedání SPGT 12/2023-2024 dne 23. 1. 2024

Zúčastněni 14/24 

Třída kvinta společně s paní Kopečkovou vymyslely Valentýnkový den, bližší informace naleznete na instagramovém profilu SPGT nebo v kvintě.  

Projednány záclony ve třídě HV, nedostatek laviček v šatnách TV a nedostatek zrcadel v dívčí šatně TV. Další připomínky pište na instagramový profil SPGT nebo je řekněte jakémukoliv zástupci SP.  

Potvrzen systém bodování pololetního turnaje a turnajů šachu a piškvorek.  

Zapsal: J. B. Chytil

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout