Gymnázium Třeboň

Beseda se spisovatelem Janem Štifterem

Nad knihou Sběratel sněhu, jež vyšla v roce 2017 a za kterou Jan Štifter získal ocenění Česká kniha 2019 (Cena čtenářů), se v odpoledních hodinách sešli  studenti maturitních ročníků (semináře z českého jazyka a literatury).

Pozvání od pana učitele P. Kopečka přijal také sám spisovatel. Díky tomu mohla beseda proběhnout interaktivní formou, kterou si pro účastníky připravily vyučující J. Ďoubalová, L. M. Pauerová a T. Hronková. Žáci nejprve interpretovali jednotlivé úryvky textu. Tyto postřehy byly doplněny o informace od samotného autora, motivace k výběru jednotlivých prvků a shrnutí podstatných rysů, které stojí za povšimnutí. Jako zásadní téma se otevřelo česko-německé poválečné vypořádání, jehož následky v příběhu reprezentuje Šmídovna, místo, které stálo blízko dnešního nákupního centra IGY, a místo, kam mířili po válce občané ze smíšených manželství a jiné z určitých důvodů nežadoucí osoby. Samotného autora s místem pojí zajímavá rodinná historie. Na několika málo metrech čtverečních zde žily celé rodiny, a své nešťastné i radostné osudy tak nutně musely sdílet.

Druhá část byla věnována otázkám, na které budějovický autor s chutí odpovídal. ,,Proč jste zvolil právě takový název knihy, když v knize tento motiv není nijak zásadní?" zaznělo například. ,,Protože dobře prodává. Připomíná to severské krimi," odpovídá s trochou nadsázky Jan Štifter a vzápětí svou odpověď rozvíjí: ,,Kniha se zabývá příběhy z historie a ty jsou pomíjivé, pokud je nikdo nesepíše..." Autor přinejmenším přítomné vyučující okouzlil svým příjemným a vstřícným vystupováním a otevřeností, s kterou odpovídal na zvídavé dotazy. Věříme, že i interakce se studenty byla pro pana Štiftera obohacující, nebo bude alespoň námětem na krátkou povídku. Děkujeme za návštěvu, přejeme mnoho úspěchů a brzy snad opět na shledanou. 

Text: Mgr. Tereza Hronková

Fotografie: Mgr. Petr Kopeček

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout