Gymnázium Třeboň

Přijímací řízení 2024

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat:

1 třídu pro uchazeče z 9. ročníku ZŠ (čtyřleté studium, obor 79-41-K/41) - 30 žáků

1 třídu pro uchazeče z 5. ročníku ZŠ (osmileté studium, obor 79-41-K/81) - 30 žáků

Kritéria přijímacího řízení pro oba obory naleznete v přílohách níže.

Přihlášky ke studiu je možné podávat od 1. do 20. února 2024 - nejlépe elektronicky na www.dipsy.cz (výhody a nevýhody způsobů přihlašování si pečlivě prostudujte zde, využít může i různá ilustrativní videa), tento systém vygeneruje každému uchazeči jedinečné registrační číslo.

Přihlášky lze podávat jedním z následujících způsobů:

  1. elektronicky s ověřenou identitou občana na www.dipsy.cz - pozvánku k JPZ dostanete elektronicky,
  2. podáním vytištěného výpisu, který Vám bude po řádném přihlášení doručen e-mailem z elektronického systému www.dipsy.cz - na každou střední školu (bez příloh, ty jste nahráli do systému) - pozvánku k JPZ bude zaslána poštou,
  3. podáním tiskopisu se všemi přílohami (tiskopisy zde) - vše v listinné podobě odevzdat na každou střední školu, pozvánka k JPZ bude zaslána poštou.

! pořadí škol na přihlášce je důležité, vyjadřujete tak preferenci jednotlivých škol

! potvrzení o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání od lékaře nepožadujeme 

! k přihlášce stačí doložit obyčejné kopie příloh (jejich editovatelné podoby zde) - nejlépe sken/foto vysvědčení z loňského roku a výpisu vysvědčení z letošního + doklad o úspěchu v soutěžích (žáci z 9. tříd) + doklad o uzpůsobení podmínek z Pedag.-psych. poradny (je-li nutné)

Další informace:

  • v souvislosti s novinkami v přijímacím řízení se seznamte se speciálními webovými stránkami, které jsou k tomuto zřízeny a na kterých najdete všechny potřebné informace - www.prihlaskynastredni.cz
  • seznamte se s prezentací (níže v příloze), kterou jsme připravili v rámci Dne otevřených dveří jako srozumitelného průvodce přijímacím řízením
  • o přihláškách více zde
  • v příloze naleznete také nejaktuálnější materiály MŠMT pro uchazeče o střední vzdělávání a jejich rodiče, čtěte pozorně

Termíny jednotných přijímacích zkoušek 2024:    

obor vzdělání  1. řádný termín  2. řádný termín 1. náhradní termín  2. náhradní termín
čtyřleté gymnázium  12. dubna   15. dubna   29. dubna    30. dubna 
osmileté gymnázium  16. dubna 17. dubna 29. dubna   30. dubna 

 

 

Přijímací řízení

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout