Gymnázium Třeboň

Humanitní kurz 2023/2024

V rámci 1. části humanitního kurzu se ve čtvrtek 25. 1. 2024 22 maturantů obou tříd našeho gymnázia vydalo se svými učiteli českého jazyka, Mgr. J. Havlovou a Mgr. Z. Kučerou, do Prahy. Celý den byl naplněný pestrým programem.

S velmi sympatickou průvodkyní paní Stočesovou se vydali na procházku Josefovem. Dozvěděli se mnoho informací o historii největšího pražského ghetta, kde se Židé usazovali už ve 12. století. Zopakovali si pojmy: rabín, synagoga, tóra a celou řadu jmen, např. rabín Lov a primas Mordechaj Maisel, nejbohatší muž rudolfínské Prahy. Nejvíce studenty zaujaly samotné synagogy: Klausová, Maiselova, Pinkasova a Staronová, ta je nejstarší v Evropě, byla postavena kolem roku 1270 ve stylu rané gotiky. Na rozlehlém židovském hřbitově se dozvěděli, že byl založen  v pol. 15. století a pohřbívat se tu přestalo koncem 18. století. Všichni si prohlédli 12 000 náhrobků z pískovce a mramoru a kdo chtěl, položil k poctě zemřelých kamínek na hrob.

Po 15. hodině se naši turisté vydali k Werichově vile. Cestou se zastavili u budovy Filozofické fakulty Karlovy univerzity a na náměstí Jana Palacha si připomněli příběh studenta, který jako živá pochodeň obětoval svůj život, aby vyjádřil v roce 1969 odpor k okupaci sovětskými vojsky.

Poslední zastávkou třeboňských gymnazistů byla Werichova vila na Kampě. Ve 20. století v tomto domku žil zakladatel Osvobozeného divadla Jan Werich, básník Vl. Holan a celá řada dalších významných osobností. Studenty domkem provedl mladý průvodce, který byl mile překvapen bohatými znalostmi z liter. historie našich maturantů.

V pozdních nočních hodinách se studenti rychlíkem vrátili do Třeboně. Výlet se vydařil i díky krásnému slunečnému počasí.

Text: Mgr. Jana Havlová, foto: Mgr. Z. Kučera  

Program v úterý 30. ledna 2024 zahájila historička Kateřina Pražáková z Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích přednáškou o mytických tvorech a jejich reflexi od starověku až do 18. století. Vedle samotných charakteristik věnovala pozornost rovněž šíření povědomí o těchto tvorech a jejich ztvárnění v dobovém zpravodajství.

Jako další vystoupil archeolog Tomáš Pancíř, který působí rovněž na Filozofické fakultě Jihočeské univerzity a současně na Západočeské univerzitě v Plzni. Jeho tématem byla archeologie 2. světové války. Ve svém vystoupení upozornil na specifika tohoto oboru a teoretické pasáže doplnil rovněž postřehy z vlastních vykopávek v jihočeském regionu (letiště Planá u Českých Budějovic, Novobystřicko).

Závěr patřil pedagogovi z pražské Vysoké školy CEVRO a současně řediteli Městské policie v Českých Budějovicích Martinu Hrinkovi. V souvislosti s tragickými událostmi z prosince 2023 se zaměřil na problematiku tzv. „aktivních střelců“, přičemž zmapoval nejen historii podobných útoků na našem území, ale charakterizoval na základě vlastních zkušeností vývoj policejních opatření a také způsoby, jak se v podobné situaci zachovat.

Bezpochyby i druhý den kurzu byl svým zaměřením velmi pestrý a zajímavý a pro všechny zúčastněné obohacující.

Text a foto Mgr. V. Pražák

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout