Gymnázium Třeboň

Rolničkové dny - veřejná sbírka Diakonie Rolnička

Rolničkové dny na naší škole

Tradičně se žáci 2.ročníku našeho gymnázia zapojují do charitativní sbírky Rolničkové dny, které organizuje Diakonie ČCE – středisko Rolnička v Soběslavi. Letos se tato sbírka na podporu dětí a dospělých s mentálním a kombinovaným postižením z Táborska uskutečnila 18. dubna. Studenti 2. ročníku byli týden před konáním sbírky proškoleni a rozděleni do 12 skupin. Těm se podařilo v Třeboni vybrat od dárců během dopoledne 26 281 Kč. Sbírka v uvedený den probíhala v dalších 11 městech Jihočeského kraje a celková suma dosáhla částky 259 280 Kč. Výtěžek sbírky bude použit na nákup mikrobusu pro klienty Diakonie – Rolnička nejen v Soběslavi, ale po celém Táborsku.

Všem účastníkům ze 2. ročníku velice děkujeme za jejich vstřícnost, ochotu a odhodlání pomoci dobré věci! Chválíme Vás a jsme rádi, že pomáháte šířit dobré jméno školy i mimo naše město.

text a foto: Mgr. Zdeněk Kučera

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout