Gymnázium Třeboň

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025

Seznamte se s výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2024/2025, které jsme zveřejnili 15. května 2024 v 8:00 hodin. V přílohách (viz níže pod plakátkem) naleznete pro každý obor dvě přílohy: seznam přijatých uchazečů dle registračních čísel a výsledkovou listinu všech uchazečů

Přijatí uchazeči budou spolu se svými rodiči v průběhu června pozváni na první informační schůzku, která se uskuteční ještě před prázdninami.

Úspěšným uchazečům gratulujeme, těšíme se na setkání s novými žáky našeho gymnázia!

Anna Koktavá, ředitelka školy

V Třeboni dne 15. května 2024

Pozn. - 

1. Uchazeč se může vzdát práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání. Vzdáním se práva na přijetí do daného oboru středního vzdělání uchazeči nevzniká právo na přijetí do jiných oborů vzdělání v daném kole přijímacího řízení. Ředitel školy může takto uvolněné místo obsadit až v dalším kole přijímacího řízení.

2. Proti rozhodnutí ředitelky školy může zákonný zástupce uchazeče podat odvolání, a to do tří pracovních dnů od zveřejnění výsledků, ke Krajskému úřadu Jihočeského kraje, odboru školství, mládeže a tělovýchovy, U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, podáním učiněným u ředitelky Gymnázia, Třeboň, Na Sadech 308. V odvolání musí být uvedeno, jak byla poškozena práva uchazeče. Odvolání uchazeče proti situaci, kdy není přijat z důvodu naplnění kapacity směřované k autoremeduře na základě uvolněných míst, se stává v novém systému bezpředmětným, neboť všechna místa budou obsazena (odvolání tedy v takovém případě podat lze, ale nemá naději na úspěch).

3. Na výsledky v DIPSY a na ohodnocené záznamové archy se můžete podívat zde

4. Co dělat, pokud jste se na vysněnou školu nedostali?

 

Přijímací řízení

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout