Gymnázium Třeboň

Kurz Etika a společenská etiketa, Prachatice 26. 4. – 28. 4. 2012

Žáci III. ročníku v uvedeném termínu absolvovali třídenní kurz, během něhož se pod vedením lektorů z agentury ASTERIA Č. Budějovice blíže seznámili se základními etickými pojmy a pravidly slušného chování mezi lidmi.
Výuka se uskutečnila v objektu Domova mládeže VOŠ sociální a Střední pedagogické školy v Prachaticích. První den proběhly hry zaměřené na vzájemnou komunikaci, představení se a vystupování na veřejnosti, v dalších dvou dnech se lektoři programově zaměřili na pojmy kultura a subkultura, sociální odlišnosti v minoritě a majoritě, vhodné oblékání, způsob vyjadřování (Etiketa ve škole i za školou), etiketu stolování, multikulturní etiketu, projevy neverbální komunikace, školní řád jako základní pravidlo společného soužití aj.
Velký ohlas mezi žáky měla dramatická tvorba v podobě scének, tzv. dabing a přehlídka oděvů a způsobu chování minorit žijících v ČR. Kurz byl koncipován jako praktický, zaměřený na jednotlivé výstupy a prezentace žáků samotných či skupin, posilující diskuse, situační metody a týmovou práci. Během kurzu žáci zhlédli výukové a filmové dokumenty věnované danému tématu. 
Žáci se seznámili se zásadami slušného chování ve společnosti, vysvětlili si a pochopili termín společenská etiketa, sami zdůvodnili nutnost osvojení si a uplatnění těchto pravidel v běžném životě člověka. Celý kurz i výukové metody lektorů byly jak žáky, tak i pedagogickým dozorem velice kladně hodnoceny.


Zdeněk Kučera

foto: Martin Krynický

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout