Gymnázium Třeboň

Pozvánka na seminář Občanská společnost

V úterý 12.6.2012 se v budově gymnázia uskuteční další ze zajímavých  seminářů, tentokráte na téma: „Občanská společnost, aneb  potřebujeme občanské vzdělávání v ČR?". Přednášejícím bude Ondřej Matějka z brněnské Masarykovy univerzity.
Seminář je určen pro učitele občanské výchovy, etické výchovy a  základů společenských věd (pro ZŠ, SOŠ a GYM).Účast na semináři ocení i pracovníci veřejné sféry, které zajímá problematika občanského vzdělávání. Akci pořádáme společně s partnerským Centrem občanského vzdělávání Masarykovy univerzity v Brně (www.obcanskevzdelavani.cz).
Centrum občanského vzdělávání (COV) vzniklo v roce 2010 jako samostatné pracoviště Masarykovy univerzity s podporou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Je nadstranickým institutem, jehož smysl spočívá v dlouhodobé podpoře koncepčního řešení otázky občanského vzdělávání v České republice. Posláním Centra občanského vzdělávání je podporovat občany v rozvoji dovedností, které jim umožní lépe se orientovat ve veřejném prostoru a účinněji se zapojovat do veřejného života.                                              
Rádi na semináři uvítáme i zástupce našich partnerských škol v rámci projektu Vzdělávání pro konkurenceschopnost- Konkurenceschopnost pro Třeboňsko.

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ:
Úterý 12. 6. 2012           
Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, 379 01 Třeboň
učebna IV.ročníku, 2. patro vlevo

ČASOVÝ HARMONOGRAM:
 
11.50 - 12.00  uvítání, registrace
12.00 - 13.30  1.část semináře
13.30 - 13.50   občerstvení
13.50 - 15.30  2.část semináře
15.30 - 16.00   závěr semináře, diskuse

Za organizační tým Vás srdečně zve
Mgr. Zdeněk Kučera
zkucera@gymtrebon.cz
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout