Gymnázium Třeboň

Seminář Etika občanské společnosti

Datum konání: 12. 06. 2012

Účastníci: učitelé ZSV,OBV, ZEM, ČJL    (celkem 10)

Místo konání: Gymnázium, Třeboň, Na Sadech 308, učebna kvarty
Přednášející: PhDr. Ondřej Matějka, Centrum občanského vzdělávání, Masarykova univerzita Brno

Přítomní učitelé společenskovědních předmětů se dne 12.6. 2012 zúčastnili čtyřhodinového semináře PhDr.Ondřeje Matějky na téma Etika občanské společnosti s podtitulem Občanská společnost, aneb  potřebujeme občanské vzdělávání v ČR?. Přednášející zahájil besedu dotazem, jak chápat v dnešní době pojem občanská společnost, kde se nachází v tomto směru naše země a proč je existence občanské společnosti nutná. Dále pohovořil o organizaci společnosti, veřejném a soukromém prostoru, o základních občanských rolích, občanském sektoru i nestátních organizacích, které tuto společnost „bez účasti a zásahu státu“ chrání (o.s., o.p.s., nadace ). Zdůraznil význam etického a občanského vzdělávání žáků na všech úrovních škol, snahu podpořit jejich zájem o společenské dění a zapojit je do veřejně prospěšné činnosti v místě školy i bydliště. Jako příklad byly uvedeny konkrétní situace v některých zemích EU. Výklad byl doplňován četnými dotazy přítomných, sdělováním vlastních zkušeností a poznatků. Seminář měl tudíž  pracovní podobu.  
 

Text a foto:  Zdeněk Kučera
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout