Gymnázium Třeboň

Kurz etiky a společenské etikety

V rámci projektu Konkurenceschopnost pro Třeboňsko se ve dnech 18. – 19. 6. 2012   uskutečnil v Prachaticích již třetí Kurz etiky a společenské etikety, tentokráte pro 30 žáků sekundy.
První den dopoledne žáci navštívili rodný dům a muzeum Mistra Jana Husa v Husinci a během prohlídky se v odborném výkladu seznámili s touto významnou postavou naší historie. Poté zamířili na nedalekou Husineckou přehradní nádrž. Téhož dne po obědě byl v objektu Domova mládeže VOŠ sociální a Střední pedagogické školy v Prachaticích kurz zahájen. Nejdříve proběhly hry zaměřené na vzájemnou komunikaci, dále účastníci kurzu vytvářeli svá Etická království s vlastními pravidly chování a  zhlédli zajímavé výukové programy.
Druhý den se lektoři z agentury ASTERIA programově zaměřili na pojmy kultura a subkultura, sociální odlišnosti v minoritě a majoritě, vhodné oblékání, etiketu stolování a projevy neverbální komunikace. Žáci se seznámili se zásadami slušného chování ve společnosti, vysvětlili si a pochopili termín společenská etiketa, sami zdůvodnili nutnost osvojení si a uplatnění těchto pravidel v běžném životě člověka.

Foto a text  Z. Kučera

 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout