Gymnázium Třeboň

Studentské volby 2012

Žáci, kterým je k uvedenému datu  15 a více let, mají  jedinečnou příležitost vyzkoušet si volební právo v praxi a vybrat některou z kandidujících politických stran do krajského zastupitelstva .
Volby se uskuteční 6.září v aule gymnázia, která bude voličům otevřena  od 7.45 hod., dále pak o  přestávce v 9.35, v 11.25 a 12.20 hod.. Hlasovací lístky obdrží každý volič přímo od volební komise, které se prokáže osobním dokladem, tj. nejlépe studentským průkazem. Následně za tzv. plentou volič vybere a zakroužkuje pouze 1 stranu a lístek vloží do volební schránky – urny.    
Akce je součástí  projektu Jeden svět na školách ve spolupráci s Centrem občanského vzdělávání (MU Brno). Studentské volby se konají na naší škole již podruhé (poprvé v roce 2010), proto věříme, že si tuto příležitost nenecháte ujít a voleb se zúčastníte!  Výsledky voleb budou zveřejněny do 14 dnů.

Za přípravný tým a volební komisi Vás srdečně zve Zdeněk Kučera

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout