Gymnázium Třeboň

Výsledky studentských voleb 2012

Rozdíl v součtu jednotlivých typů škol oproti celkovému počtu škol je způsoben tím, že některé školy zahrnují zároveň více typů. Studenti zúčastněných škol odevzdali celkem 21 982 platných hlasovacích lístků. Možnost volit měli všichni studenti starší 15 let ze škol, které se zapojily do projektu Studentské volby 2012.
Zapojené školy obdržely hlasovací lístky se seznamem politických stran, hnutí a koalic kandidujících v nadcházejících řádných volbách do zastupitelstev krajů v regionu, kde škola sídlí. Výjimkou je Praha, neboť  ta v řádných volbách do zastupitelstev krajů nefiguruje. Pražské školy proto obdržely stejné volební lístky jako školy ve Středočeském kraji.
Je třeba brát v úvahu, že struktura škol zapojených do Studentských voleb 2012 neodpovídá skutečné struktuře rozdělení všech škol podle typu v ČR (ve Studentských volbách 2012 byla více zastoupena gymnázia a naopak méně zastoupeny SOU, než je tomu v celkové struktuře škol v ČR).
Výsledky studentských voleb na naší škole jsou uvedeny v souboru vysledky_studentskyh_voleb.pdf v pravé části tabulky č.2. 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout