Cíle předmětu

Cíl výtvarné výchovy spočívá v rozvíjení smyslového vnímání, prožívání, osvojení si principů výtvarné tvorby, seznámení se s tradičními i nekonvečními přístupy k výtvarné tvorbě a interpretaci umění. Předmět si klade za cíl rozvíjet estetické prožitky a získat základní přehled v dějinách českého i světového výtvarného umění. Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích.

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Ředitelské volno 25. září 2020

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon) vyhlašujeme s ohledem na epidemiologickou situaci ředitelské volno na pátek 25. září 2020. Žáci v tyto dny nemají nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně.

Svatováclavské exkurze 2020

přehled tras, časová a finanční náročnost, termíny přihlašování

>> více

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň