Gymnázium Třeboň

Cíle předmětu

Cíl výtvarné výchovy spočívá v rozvíjení smyslového vnímání, prožívání, osvojení si principů výtvarné tvorby, seznámení se s tradičními i nekonvečními přístupy k výtvarné tvorbě a interpretaci umění. Předmět si klade za cíl rozvíjet estetické prožitky a získat základní přehled v dějinách českého i světového výtvarného umění. Výtvarná výchova je postavena na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí vizuálně obrazné prostředky nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout