Gymnázium Třeboň

Aktivity

Divadelní představení


Žáci druhého ročníku a sexty každoročně navštěvují divadelní představení v anglickém jazyce. V posledních letech se jednalo například o představení Oliver Twist, Vánoční koleda, David Copperfield. Tato představení jsou velmi oblíbená.


Návštěvy ze zahraničí


Každoročně na naši školu zavítá několik zahraničních studentů a hostů, kteří besedují s našimi žáky o kultuře, zvycích a politice své země. Za zmínku stojí studenti z Pennsylvánské univerzity, beseda s mexickým studentem či beseda se studentem z Tanzánie. V letošním školním roce nás již navštívili dva studenti z Cambridgské univerzity a Sylvester Buka z Tanzánie.


Soutěže


Naši žáci jsou velmi úspěšní v anglické olympiádě, které se každoročně účastní. I přes velkou konkurenci míváme zastoupení nejen v krajských kolech, ale dokonce i v celorepublikových.


Britské centrum


Pro žáky prvního ročníku a kvinty se pravidelně koná exkurze do Britského centra v Českých Budějovicích, při níž jsou žáci seznámeni s různými studijními materiály pro studium angličtiny a zároveň se zde dozví důležité informace týkající se uznávaných mezinárodních zkoušek z angličtiny.


Četba


Kabinet cizích jazyků v sobě kromě jiného skrývá také obsáhlou knihovnu literárních děl psaných v originále. Každý žák si zde může vybrat knihu dle své úrovně angličtiny, protože mnoho děl je psáno zjednodušenou formou. Do této knihovny stále přibývají nové tituly, takže je pořád z čeho vybírat.


Vybraná témata v AJ


Od školního roku 2011/2012 je pro třetí ročník a pro septimu připraven tzv. týden angličtiny (anglické dny). Jedná se o speciálně upravenou výuku, během níž žáci studují pouze angličtinu na základě různých aktivit. V loňském roce se natáčel film v anglickém znění na téma Etika, využili jsme služeb Eurocentra v Českých Budějovicích a vyslechli přednášku v angličtině, žáci se seznámili s teorií a praxí překladatelství a vrcholem byla výuka britského rodilého mluvčího. I v letošním školním roce pro žáky připravujeme bohatý a velmi zajímavý program, takže se bude na co těšit.


Projekt Edison


Naše škola byla vybraná pro spolupráci v rámci projektu Edison. Tento projekt spočívá v tom, že na naši školu přijede 8 mladých lidí z celého světa, kteří s námi stráví celý týden ve škole. Připraví si pro naše žáky velmi pestrý program, během kterého je seznámí se svou zemí, zvyky a kulturou. Můžeme očekávat návštěvu i z exotických zemí.


Zájezdy do anglicky mluvících zemí


Již několik let organizujeme pro naše žáky studijně-poznávací zájezdy do Velké Británie. V uplynulých letech žáci mohli navštívit například Wales. I v letošním školním roce proběhne poznávací zájezd, tentokrát se podíváme do Skotska. Tento zájezd je prioritně určen pro žáky 3. ročníku, septimy a sexty. Během tohoto pobytu žáci navštíví nejznámější místa Skotska a budou mít velmi dobrou šanci na zlepšení angličtiny. Ubytování je totiž zajištěno v hostitelských rodinách, kde mohou žáci navázat nová přátelství a proniknout více do životního stylu a kultury místních obyvatel.

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout