Hodnocení

Při hodnocení výtvarné výchovy se nepřihlíží k míře talentu, nýbrž ke schopnosti a motivaci žáka využít vlastních možností v rámci osobních mezí. Vyučující přiměřeně zohledňuje míru zájmu a aktivního přístupu žáka k plnění úkolů zejména v oblasti praktických činností, píli žáka a jeho přístup ke vzdělávání.


Žáci mohou být hodnoceni stupněm 1-5 v souvislosti s mírou naplnění následujících kritérií:
- estetické vnímání a přístup k uměleckému dílu
- vztah žáka k veškerým výtvarným činnostem a dovednostem, zájem o ně
- iniciativa ve skupinové práci
- schopnost využívat individuálních schopností a dovedností, svého nadání a talentu
- stupeň tvořivosti a samostatného projevu
- míra osobní angažovanosti
- osvojení potřebných vědomostí, dovedností – jejich tvořivá aplikace
- schopnost prezentovat osobní postoje, názory, uměleckou vyhraněnost, hledání vhodných argumentů.
- součástí hodnocení jsou známky z výtvarných prací, referátů a prezentací k vybraným tématům z českého i světového výtvarného umění.
 

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

Ředitelské volno 25. září 2020

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb. (Školský zákon) vyhlašujeme s ohledem na epidemiologickou situaci ředitelské volno na pátek 25. září 2020. Žáci v tyto dny nemají nárok na dotovanou stravu ve školní jídelně.

Svatováclavské exkurze 2020

přehled tras, časová a finanční náročnost, termíny přihlašování

>> více

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň