Gymnázium Třeboň

Hodnocení

Při hodnocení výtvarné výchovy se nepřihlíží k míře talentu, nýbrž ke schopnosti a motivaci žáka využít vlastních možností v rámci osobních mezí. Vyučující přiměřeně zohledňuje míru zájmu a aktivního přístupu žáka k plnění úkolů zejména v oblasti praktických činností, píli žáka a jeho přístup ke vzdělávání.


Žáci mohou být hodnoceni stupněm 1-5 v souvislosti s mírou naplnění následujících kritérií:
- estetické vnímání a přístup k uměleckému dílu
- vztah žáka k veškerým výtvarným činnostem a dovednostem, zájem o ně
- iniciativa ve skupinové práci
- schopnost využívat individuálních schopností a dovedností, svého nadání a talentu
- stupeň tvořivosti a samostatného projevu
- míra osobní angažovanosti
- osvojení potřebných vědomostí, dovedností – jejich tvořivá aplikace
- schopnost prezentovat osobní postoje, názory, uměleckou vyhraněnost, hledání vhodných argumentů.
- součástí hodnocení jsou známky z výtvarných prací, referátů a prezentací k vybraným tématům z českého i světového výtvarného umění.
 

Chcete udělit souhlas s využíváním sledovacích cookies?
Další informace

Přijmout Odmítnout