Chemie na gymnáziu

Cílem tohoto přírodovědného předmětu je, aby žáci získali hlubší představu o molekulové stavbě látek a základních chemických a biochemických dějích.Důraz je kladen na souvislosti s ostatními přírodovědnými obory a ochranu životního prostředí. Žáci jsou vedeni k tomu, aby rozuměli základním chemickým dějům probíhajícím v přírodě nebo využívaným v každodenním životě či průmyslu, zvládli základní chemické výpočty, aplikovali své znalostiv laboratorních cvičeních a zároveň účinně spolupracovali ve skupině.

Pro výuku je  dispozici odborná učebna vybavená moderní didaktickou technikou a chemická laboratoř. Náplň laboratorních cvičení je volena v souladu s předpisy bezpečnosti práce.

 Na předmět navazuje ve 3. a VII. ročníku přírodovědný seminář a ve 4. a VIII. ročníku seminář a cvičení z chemie. Maturitní zkoušku lze skládat v rámci profilové části.

POÚTSTČTSONE
                                          

 Provozní informace

On-line schůzky rodičů a konzultační odpoledne

V úterý 20. dubna 2020 organizujeme od 16:30 do 17:00 společnou on-line schůzku rodičů po třídách, od 17:00 do 18:30 pak konzultační odpoledne. Možnost přihlášení zveřejníme v průběhu tohoto týdne.

Jsme partnerská škola
UNESCO

in support of UNESCOs 70th Anniversary Celebrations

Partneři školy

Jihočeský krajUnescoPřírodovědecká fakulta UKEvropské strukturální a investiční fondyMasarykova universitaStátní oblastní archív Třeboň